Laden Evenementen

Op donderdag 19 september 2024 wordt Ton Satink geïnstalleerd als lector Neurorevalidatie – Eigen regie en Participatie. De installatie vindt plaats op de HAN campus in Nijmegen en wordt voorafgegaan door een symposium.

De middag heeft als thema: Op reis om weer te leren leven!

Ton Satink is per 1 augustus 2023 benoemd als lector bij het Lectoraat Neurorevalidatie – Eigen regie en participatie. Hij is opvolger van Bert de Swart, die eerder in 2023 met pensioen is gegaan.

Focus van het lectoraat ligt op onderzoek naar het versterken van eigen regie en participatie van mensen met neurologische aandoeningen en de ontwikkeling van passende zorg waar revalidatie, zorg en welzijn geïntegreerd wordt aangeboden in de leefomgeving van de cliënt.  

Het lectoraat is interprofessioneel, praktijkgericht en sector-overstijgend. Met haar activiteiten wil het lectoraat bijdragen aan sociale innovaties van revalidatie, zorg en welzijn, waarbij onderzoek, praktijk en onderwijs elkaar versterken.

Intreerede

De intreerede is getiteld: ‘Op reis om weer te leren leven!’ en gaat in op de ‘reis’ van diverse betrokkenen zoals cliënten, naasten en professionals in de toekomstige neurorevalidatie in Nederland. De grote vraag is: hoe zorgen we dat de mensen met een neurologische aandoening regie houden over hun eigen leven en mee kunnen doen in de samenleving? 

Symposium

De intreerede wordt voorafgegaan door een symposium met inspirerende sprekers die actuele thema’s uit de neurorevalidatie presenteren. Tevens is er een postermarkt over projecten van het lectoraat.  

Praktische informatie

19 september @ 12:00 16:30

HAN Campus Nijmegen