Als je je hand of arm niet goed kan gebruiken, ervaar je beperkingen bij de uitvoering van allerlei dagelijkse handelingen. (Chronische) arm- en/of handfunctieproblemen ontstaan bijvoorbeeld door een letsel, aandoening, operatie of overbelasting. Het lichaamsdeel is dan niet goed te gebruiken doordat een deel van de functie ontbreekt of vanwege pijnklachten. Medisch specialistische revalidatie helpt je de handen beter te gebruiken. Daardoor kan je de dingen weer zoveel mogelijk doen zoals je gewend was.