In 2021 is de ontwikkeling van de leidraad softwarevalidatie op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF) gestart. Inmiddels is de concept leidraad gereed voor commentaar.

De werkgroep beoogt naast de beschrijving in deze concept leidraad tevens een appendix toe te voegen met een overzichtstabel van vakgebied specifieke openbare bronnen (o.a. rapporten, artikelen, testdata, etc.) met betrekking tot de validatie van software als medisch hulpmiddel dat als naslagwerk kan dienen.

Klik hier voor de conceptversie van de Leidraad software validatie

U kunt uw reactie op deze concept leidraad indienen tot uiterlijk 7 maart 2024. Gebruik hiervoor het commentaarformulier.