In het voorjaar van 2022 is de modulaire herziening de richtlijn Spastische CP bij kinderen op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) gestart. Inmiddels is de conceptrichtlijn met de nieuwe titel CP bij kinderen gereed voor commentaar. (LET OP! De grijze tekst hoeft niet te worden becommentarieerd).

Met veel genoegen legt de werkgroep u de conceptrichtlijn CP bij kinderen voor ter becommentariëring. De originele richtlijn Spastische Cerebrale Parese bij kinderen is in 2006 tot stand gekomen met 70 modules. In 2015 zijn er 10 modules herzien en in 2018 is 1 module herzien. Bij de huidige herziening zijn er modules vervallen, samengevoegd en toegevoegd. Bovendien is de titel bij deze herziening aangepast. De richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor kinderen met een cerebrale parese.

Klik hier voor de conceptrichtlijn Cerebrale Parese bij kinderen

U kunt uw reactie op de conceptrichtlijn indienen tot uiterlijk 23 maart 2024. Gebruik hiervoor het commentaarformulier