In 2022 is de herziening van de richtlijn Postoperatieve pijn bij kinderen op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) gestart. Inmiddels is de conceptrichtlijn gereed voor commentaar.

De richtlijn postoperatieve pijn bij kinderen richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor kinderen met postoperatieve pijn. De modules in deze richtlijn gaan in op organisatie van zorg, technieken voor thorax, abdominale en orthopedische ingrepen en verschillende medicamenteuze interventies.

De beschreven interventies worden beschouwd als onderdeel van een multimodale werkwijze.

De leden van de VRA zijn uitgenodigd om commentaar te leveren op deze richtlijn. Reageren kan tot uiterlijk 3 juli 2024 via kwaliteitscommissie@revalidatiegeneeskunde.nl. Gebruik hiervoor het commentaarformulier.

Klik hier voor de Conceptrichtlijn Postoperatieve pijn bij kinderen.