In mei 2022 is de ontwikkeling van de richtlijn traumatisch complexe voetletselsop initiatief van de NVvH gestart. Met veel genoegen legt de werkgroep de conceptrichtlijn traumatisch complexe voetletsels voor ter becommentariëring. 

De leden van de VRA zijn uitgenodigd om commentaar te leveren op deze richtlijn. Reageren kan tot uiterlijk 28 mei 2024 via kwaliteitscommissie@revalidatiegeneeskunde.nl. Gebruik hiervoor het commentaarformulier.

Bijlagen:
Bijlage A Conceptrichtlijn traumatsich complexe voetletsel
Bijlage B Stroomschema diagnostiek complexe voetletsels