De Werkgroep Dwarslaesie heeft het behandelkader Dwarslaesie herzien.

De conceptversie van dit herziene behandelkader wordt nu ter commentaar aan de leden van de VRA voorgelegd. Feedback op dit concept-behandelkader is welkom tot  uiterlijk 10 maart 2024 via  kwaliteitscommissie@revalidatiegeneeskunde.nl

Klik hier voor de herziene behandelkader Dwarslaesie