Eind 2020 is de herziening van de richtlijn Hartrevalidatie gestart op initiatief van de NVVC. Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met hart- en vaatziekten.

Nadere informatie Conceptrichtlijn Hartrevalidatie
De werkgroep heeft de afgelopen periode lang en weloverwogen met elkaar gediscussieerd over het herzien van de richtlijn. Er is consensus bereikt, maar op punt is die niet eenvoudig verkregen. Daarom willen wij jullie als partijen vragen kritisch met ons mee te kijken naar een onderwerp. Het gaat om het volgende:

Door plotselinge, persoonlijke omstandigheden is de module 4c Interventies gericht op fysieke doelen niet gereed zoals men normaal van een conceptversie mag verwachten. De overwegingen moeten nog gefinaliseerd worden. Na het verkrijgen van het commentaar zullen de overwegingen worden afgerond.

Klik hier voor de conceptversie van de Richtlijn Hartrevalidatie.

U kunt uw reactie op deze conceptrichtlijn indienen tot uiterlijk 30 januari 2024. Gebruik hiervoor het commentaarformulier