In 2021 is de ontwikkeling van de richtlijn fysieke fitheid van mensen met en na kanker op initiatief van Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) gestart. Inmiddels is de conceptrichtlijn gereed voor commentaar. Met veel genoegen legt de werkgroep u de conceptrichtlijn voor ter becommentariëring.

De leden van de VRA zijn uitgenodigd om commentaar te leveren op deze richtlijn. Reageren kan tot uiterlijk 20 mei 2024 via kwaliteitscommissie@revalidatiegeneeskunde.nl. Gebruik hiervoor het commentaarformulier.

Klik hier voor de conceptrichtlijn Fysieke fitheid van mensen met en na kanker.