In het najaar van 2021 is de modulaire herziening de richtlijn Licht traumatisch hersenletsel (LTH) in de acute fase op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Neurologie (NVN) gestart. Inmiddels is de conceptrichtlijn gereed voor commentaar.

Met veel genoegen legt de werkgroep u de conceptrichtlijn LTH in de acute fase voor ter becommentariëring. De oude richtlijn Licht traumatisch hoofd/hersenletsel (LTH) is gepubliceerd in 2010 (met uitzondering van enkele modules uit 2017). Sindsdien zijn er veel ontwikkelingen geweest en zijn verschillende modules aan herziening toe. De oude richtlijn is middels de EBRO-methodiek ontwikkeld, terwijl op dit moment de GRADE-methodiek wordt gebruikt. Dit houdt in dat vrijwel de gehele richtlijn is herzien. Op deze manier wordt de richtlijn LTH klaargemaakt voor een toekomst van modulair onderhoud en het werken in richtlijnclusters. De richtlijn beperkt zich tot de acute en subacute fase van LTH (grofweg tot 3-6 maanden). De richtlijn sluit aan op de richtlijn Aanhoudende klachten na LTH, welke zich richt op de chronische fase van LTH (vanaf grofweg 6 maanden). De richtlijn LTH in de acute fase richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met LTH. De richtlijn heeft zowel betrekking op kinderen als op volwassenen.

Klik hier voor de conceptversie van de richtlijn Lichttraumatisch hersenletsel (LTH) in de acute fase.

De leden van de VRA zijn uitgenodigd om commentaar te leveren op deze conceptrichtlijn. Indienen van commentaar kan tot uiterlijk 28 februari 2024. Gebruik hiervoor het commentaarformulier