Een van de doelstellingen van de VRA is het bevorderen en borgen van de kwaliteit van de revalidatiegeneeskunde. We hebben hiervoor twee belangrijke dossiers: optimaal functioneren en basismedische zorg.

Optimaal functioneren/IFMS

De Federatie Medisch Specialisten (FMS) heeft diverse documenten ontwikkeld. Deze zijn bedoeld om het professioneel functioneren van medisch specialisten verder te verbeteren. Wat vanzelfsprekend ook ten goede komt aan de kwaliteit van de medisch specialistische zorg. Voor de thema’s Optimaal functioneren en IFMS wordt verwezen naar de website van de FMS.

Basismedische zorg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) bracht op 22 maart 2016 het rapport ‘Klinische revalidatie op weg naar verdere professionalisering’ uit. Eén van de conclusies uit dit rapport was dat er in het veld onduidelijkheid bestaat over wat basismedische zorg (BMZ) inhoudt en wat de scholingsvereisten zijn. Dit kan een risico zijn voor de patiënten die zijn aangewezen op BMZ in revalidatie-instellingen.

Op basis van dit rapport is het ‘Advies Basismedische zorgverlening in revalidatie-instellingen’ in 2017 herzien. Het aangepaste advies gaat in op wat basismedische zorg inhoudt en welke scholingseisen erbij passen. In 2019 is, naar aanleiding van vragen uit het veld, een aantal aanpassingen in de randvoorwaarden van het BMZ-advies doorgevoerd. Die aanpassingen hadden ook te maken met de toenemende aandacht die er is voor ‘ontregel de zorg’.

Klik hier voor de nieuwste versie van het ‘Advies Basismedische zorgverlening in revalidatie-instellingen’.