Een van de doelstellingen van de VRA is het bevorderen en borgen van de kwaliteit van de revalidatiegeneeskunde. We hebben hiervoor twee belangrijke dossiers: optimaal functioneren en basismedische zorg.

Optimaal functioneren

De Federatie Medisch Specialisten (FMS) heeft diverse documenten ontwikkeld. Deze zijn bedoeld om het professioneel functioneren van medisch specialisten verder te verbeteren. Wat vanzelfsprekend ook ten goede komt aan de kwaliteit van de medisch specialistische zorg. 

Leidraad IFMS

Samen vormen genoemde documenten een leidraad die handvaten biedt om het individueel functioneren van een medisch specialist te evalueren en verder te ontwikkelen. Medisch specialisten horen bijvoorbeeld deel te nemen aan IFMS (Individueel Functioneren Medisch Specialisten). Verder raadt de leidraad aan om de persoonlijke ontwikkelpunten te delen met de vakgroep of met de maatschap. IFMS helpt de medisch specialisten om zichzelf te verbeteren. En heeft tegelijkertijd aandacht voor de kwaliteit en de veiligheid van de patiëntenzorg. Klik hier voor de Leidraad.

Visiedocument Optimaal functioneren

Dit document richt zich op het optimaal functioneren van medisch specialisten. Wat houdt het in en hoe is dit te bevorderen? De kwaliteitsinstrumenten en -procedures worden besproken, net als de verantwoordelijkheden van de diverse betrokkenen. Klik hier voor het Visiedocument.

Basismedische zorg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) bracht op 22 maart 2016 het rapport ‘Klinische revalidatie op weg naar verdere professionalisering’ uit. Eén van de conclusies uit dit rapport was dat er in het veld onduidelijkheid bestaat over wat basismedische zorg (BMZ) inhoudt en wat de scholingsvereisten zijn. Dit kan een risico zijn voor de patiënten die zijn aangewezen op BMZ in revalidatie-instellingen.

Op basis van dit rapport is het ‘Advies Basismedische zorgverlening in revalidatie-instellingen’ in 2017 herzien. Het aangepaste advies gaat in op wat basismedische zorg inhoudt en welke scholingseisen erbij passen. In 2019 is, naar aanleiding van vragen uit het veld, een aantal aanpassingen in de randvoorwaarden van het BMZ-advies doorgevoerd. Die aanpassingen hadden ook te maken met de toenemende aandacht die er is voor ‘ontregel de zorg’.

Klik hier voor de nieuwste versie van het ‘Advies Basismedische zorgverlening in revalidatie-instellingen’.