Over SKMS

Veel activiteiten die de kwaliteit van de medisch specialistische zorg willen verbeteren, worden gefinancierd vanuit de zogeheten ‘kwaliteitsgelden medisch specialisten’. Denk hierbij aan de ontwikkeling en implementatie van richtlijnen, kwaliteitsvisitaties en –registraties. Hiervoor reserveren het Ministerie van VWS en de Federatie Medisch Specialisten (FMS) jaarlijks een vast geïndexeerd bedrag. Dit zorgt voor een structurele financiering van de kwaliteitsbevordering.

Vanaf 2020 verstrekt ZonMw, financieringsorganisatie van innovatie en onderzoek in de gezondheidszorg, subsidiegelden voor projecten in het kader van SMKS (Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten), deel 2. Alleen (erkende) wetenschappelijke verenigingen en de FMS kunnen projecten indienen. In de Kaderbrief SKMS2 -2024 kun je meer lezen over het kwaliteitsbeleid medisch specialisten en de kwaliteitsprojecten die voor financiering door SKMS 2 in aanmerking komen.

Ook een SKMS-project indienen?

Zodra er een mogelijkheid is om ideeën voor kwaliteitsprojecten in te dienen bij de VRA, krijg je hierover als lid bericht (via de nieuwsbrief en per mail). We hebben enkele handig documenten voor je op een rijtje gezet die je kunt raadplegen en gebruiken bij de uitwerking van je projectidee.

Wil je, naar aanleiding van een oproep van de VRA, een projectidee indienen? Maak dan gebruik van een van de onderstaande formulieren:

Wanneer het VRA-bestuur besluit dat je projectidee voor indiening in aanmerking komt, dan kun je de volgende formulieren gebruiken voor steunbetuigingen vanuit primair betrokken verenigingen en patiëntenverenigingen:

Meer informatie?

Voor meer informatie over de SKMS kun je contact opnemen met: kwaliteitscommissie@revalidatiegeneeskunde.nl