Veel activiteiten die de kwaliteit van de medisch specialistische zorg willen verbeteren, worden gefinancierd vanuit de zogeheten ‘kwaliteitsgelden medisch specialisten’. Denk hierbij aan de ontwikkeling en implementatie van richtlijnen, kwaliteitsvisitaties en –registraties. Hiervoor reserveren het Ministerie van VWS en de Federatie Medisch Specialisten (FMS) jaarlijks een vast geïndexeerd bedrag. Dit zorgt voor een structurele financiering van de kwaliteitsbevordering.

Vanaf 2020 verstrekt ZonMW, financieringsorganisatie van innovatie en onderzoek in de gezondheidszorg, subsidiegelden voor projecten in het kader van SMKS (Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten), deel 2. Alleen (erkende) wetenschappelijke verenigingen en de FMS kunnen projecten indienen. In de Kaderbrief SKMS2 -2023 versie 2 kun je meer lezen over het kwaliteitsbeleid medisch specialisten en de kwaliteitsprojecten die voor financiering door SKMS 2 in aanmerking komen.

Ook een SKMS-project indienen?

Zodra er een mogelijkheid is om ideeën voor kwaliteitsprojecten in te dienen bij de VRA, krijg je hierover als lid bericht (via de nieuwsbrief en per mail). We hebben enkele handig documenten voor je op een rijtje gezet die je kunt raadplegen en gebruiken bij de uitwerking van je projectidee.

Wil je, naar aanleiding van een oproep van de VRA, een projectidee indienen? Maak dan gebruik van een van de onderstaande formulieren:

Wanneer het VRA-bestuur besluit dat je projectidee voor indiening in aanmerking komt, dan kun je de volgende formulieren gebruiken voor steunbetuigingen vanuit primair betrokken verenigingen en patiëntenverenigingen:

Voor een overzicht van lopende SKMS projecten vanuit de VRA, klik hier. Voor een overzicht van afgeronde SKMS projecten vanuit de VRA met link naar eindproducten, klik hier.

Voor meer informatie over de SKMS kun je contact opnemen met: kwaliteitscommissie@revalidatiegeneeskunde.nl

Lopende SKMS projecten

NaamProjectleiderStartdatumEinddatum
Revisie richtlijn Amputatie en prothesiologie onderste extremiteitJan Geertzen1-1-201831-3-2021
Triage voor revalidatie na CVA: een leidraadSven Schiemanck1-2-201830-4-2021
Update richtlijn MSJetty van Meeteren1-6-201831-8-2021
Richtlijn Duchenne spierdystrofieImelda de Groot1-6-201831-8-2021
Revisie Richtlijn NAH en arbeidsparticipatieCoen van Bennekom1-9-201831-5-2021
Richtlijn Nazorg en revalidatie van IC patientenHerman Holtslag1-4-201931-3-2022
Richtlijn PijnrevalidatieRob Smeets1-12-201931-5-2023
Landelijk zorgnetwerk spierziektenNicole Voet1-9-202031-8-2023
Integratie van PROMs en update Ned.Dataset DwarslaesierevMarcel Post1-4-202028-2-2023
Toegankelijke kennis over ontwikkeling cerebrale pareseMarjolijn Ketelaar1-9-202031-8-2023
Ontwikkeling normenkader voor een respiratory care unit binnen
de revalidatie
Coen van Bennekom1-9-202031-8-2023
Ontwikkeling richtlijn Licht traumatisch hersenletsel chronische
fase
Coen van Bennekom1-2-202131-1-2024
Ontwikkeling richtlijn Revalidatie COVID-19Eline van der
Kooi/Ferrie Harberts
1-1-202131-12-2023

Afgeronde SKMS projecten

Deze projecten zijn tot stand gekomen met steun van de SKMS.

Doorontwikkelen VRA Kwaliteitsvisitatie

Beleidsplan Revalidatiegeneeskunde

Met ‘Revalidatiegeneeskunde 2025‘ schetsten we als Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen onze ambities voor de komende jaren en benoemen we concrete agendapunten voor de periode tot 2025. Het beleidsplan bouwt voor op de Position Paper ‘Actief naar zelfredzaamheid en eigen regie’.

Richtlijn developmental co-ordination disorder

Keuzehulp Kankerrevalidatie

cpenontwikkeling.nl

Niet weer een website vol informatie die eigenlijk niemand leest. Wel makkelijk leesbare tekst en een praktische gesprekstool voor jongeren/jongvolwassenen met cerebrale parese, ouders van kinderen met cerebrale parese en zorgprofessionals. De informatie op de website kan snel gedeeld worden en geeft praktische tips voor een gesprek over CP en ontwikkeling.