Op 15 april 2016 werd de e-Rev@lidatieprijs uitgereikt. Dit gebeurde tijdens het symposium De kunst van het innoveren. De boodschap: de revalidatiesector heeft al veel bereikt door te innoveren, en moet daar dus vooral mee dóórgaan.

Het symposium werd georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen, in samenwerking met Revalidatie Nederland, ZonMw en het Revalidatiefonds. Doel was om een beeld te geven van het innovatievermogen van de revalidatiesector, en om die sector te inspireren om enthousiast te blíjven innoveren. Onder de 400 bezoekers waren veel revalidatieartsen en andere behandelaars, maar ook bestuurders en managers.

Kort, krachtig en fit

Het symposium opende met een pitch van drie genomineerden voor de e-Rev@lidatieprijs, die het Revalidatiefonds toekent aan het innovatieve idee dat het meest bijdraagt aan de zelfstandigheid van mensen die revalideren. De winnaar krijgt een bedrag van 10.000 euro om dit idee verder te ontwikkelen. Aan het eind van het symposium werd de winnaar bekendgemaakt. De prijs ging naar de app Kort, krachtig en fit, van UMC Groningen, Rijndam Revalidatie, De Hoogstraat Revalidatie en vereniging KorterMaarKrachtig. Zij willen de al bestaande app uitbreiden en interactiever maken, om daarmee mensen met een beenamputatie beter te kunnen informeren en zo mobieler te houden.

Klimaat

Na de pitches ging Paul Iske in op het klimaat dat nodig is om succesvol te kunnen innoveren. Iske is hoogleraar Open Innovation & Business Venturing aan de Universiteit Maastricht en tevens oprichter van het Instituut voor Briljante Mislukkingen, waarmee hij begrip wil kweken voor de complexiteit van innovatie en ondernemen. In zijn presentatie liet hij zien hoe een innovatieproces werkt, en hoe het vaak per definitie onmogelijk is om te weten waar je gaat uitkomen. Mensen zijn vaak bang voor fouten en mislukkingen, maar eigenlijk bestaan die niet, aldus Iske. Want van de zogenaamde fouten kun je leren en de zogenaamde mislukkingen brengen soms het grootste succes. Als voorbeeld van zo’n ‘briljante mislukking’ noemde hij de Viagra-pil, die mislukte als hartmedicijn.

Discussie

Vervolgens startte een inhoudelijke discussie over de kunst van het innoveren. Hierbij kwamen drie projecten uit het in 2009 gestarte en inmiddels afgeronde Innovatieprogramma Revalidatie aan de orde: ComPoli, GameLab en ImPACT. Ook de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl werd bij de discussie betrokken. In het gesprek werd vooral stilgestaan bij factoren die innovatie belemmeren. Te weinig tijd en te weinig geld werden genoemd als de grootste belemmeringen. Bestuurders hameren vaak op productie en innovatie gaat ten koste van de productietijd. Hoe dan ook zal er dus genoeg ruimte moeten worden geschapen om toch die innovatie te kunnen doorzetten. Behandelaars op hun beurt kunnen actiever van elkaar leren. Vaak is er nog sprake het not-invented-here-syndroom: mensen gaan dan toch zelf het wiel weer uitvinden. Dat betekent verspilling van energie en middelen.

Uitdaging

Aan het slot van het symposium ging Sebastiaanvan Nieuwenhuizen in het kader van de Dwarslaesie Challenge Week zijn uitdaging aan: hij vertelde zijn indrukwekkende levensverhaal aan het publiek.

Eerder artikel over dit onderwerp in RM: ‘Innovatie in de praktijk – Resultaten van het Innovatieprogramma Revalidatie’ juni 2015