Zes Brabantse organisaties zijn in het afgelopen najaar gestart met Breinlijn: een gratis hulpdienst voor mensen met hersenletsel en hun naasten, maar ook voor professionals zoals huisartsen, praktijkondersteuners en wijkteamleden in West-Brabant. De netwerken van Revant medisch specialistische revalidatie, Amarant, Thebe en MEE West-Brabant en de ziekenhuizen Amphia (Breda) en Bravis (Bergen op Zoom en Roosendaal) zijn met moderne technologie samengebracht. Breinlijn is er voor alle soorten hersenletsel en voor alle leeftijden. Hersenletsel kan veel uitdagingen opleveren op het gebied van wonen, onderwijs, werk, vrije tijd, relaties en zorg. Hoe regel ik gezinsondersteuning? Waar kan ik sporten? Wie kan mij ondersteunen bij mijn re-integratie? De vaste medewerkers van Breinlijn vallen bij complexe terug op een team van gespecialiseerde deskundigen, zoals een kinderrevalidatiearts, een arbeidsdeskundige, een WMO-klantmanager en een neuropsycholoog. Breinlijn is bereikbaar via breinlijn.nl en 085 225 0244.