Onderwijsinstellingen en revalidatiecentra raken steeds meer doordrongen van de meerwaarde van multidisciplinair opleiden. Studenten worden zo getraind in samenwerking met collega’s met andere expertises. Dat komt de kwaliteit van de zorg ten goede en dus de ontvanger van die zorg: de revalidant.

Libra Revalidatie & Audiologie bijvoorbeeld heeft samen met Fontys Hogescholen en Hogeschool Zuyd een Multidisciplinair-Zorg Innovatie Centrum (M-ZIC) ontwikkeld, met een concept dat nauw aansluit bij de werkwijze binnen de revalidatie rondom de hulpvraag van de revalidant. Jaarlijks stromen120 nieuwe studenten deze organisatie binnen. Ze starten gezamenlijk hun stages en werken samen aan projecten, intervisie en onderwijsbijeenkomsten.

De hogescholen leveren Lecturer Practitioners en Libra heeft Master Professionals vrijgesteld, zoals fysiotherapeut en gezondheidswetenschapper Ingrid Janssen. Een dag per week begeleidt zij stagiaires van de hogeschool. ‘Deze aanpak bestaat nu vijf jaar. Naast de praktijkervaring bieden wij de stagiaires ook klinische lessen, bijvoorbeeld over pijn of het begeleiden van loopproblemen. Ook zijn er workshops.’

Lerende organisatie

Er zijn in totaal zes Master Professionals en twee Lecturer Professionals op de Libra locaties Blixembosch in Eindhoven, en Leijpark in Tilburg. Op beide locaties is ook een coördinator aanwezig. Het is de bedoeling dat het programma wordt uitgerold naar Weert. Ingrid Janssen: ‘Voor de studenten loopt alles heel goed. Wij willen nu ook de medewerkers meer gaan betrekken en ons richten op de ‘lerende organisatie’, met meer vrijheid voor de medewerkers om zichzelf te ontwikkelen. Over hoe we dit precies gaan aanpakken wordt nog gebrainstormd.’

Naarmate de studenten tijdens hun 20 weken durende stage zelfstandiger gaan functioneren komt er voor vaste medewerkers meer tijd vrij, bijvoorbeeld voor het bestuderen van evidence based behandelmethoden en voor meer contact met patiënten die zich daardoor beter gehoord voelen.

Door de continue toestroom van de grote groep studenten krijgt de organisatie meer feedback en reflectie op eigen werkwijzen. ‘Deprofessionals worden gedwongen up to date te blijven en worden uitgedaagd door de constante input van de studenten. Dat geeft een heel andere dynamiek dan wanneer iemand in zijn eentje stage komt lopen. De stagiaires komen op hun beurt beter voorbereid op de werkvloer.’ De zorg wordt er door verbeterd, en dus het welzijn van de cliënt.

Hoor meer over de multidisciplinaire aanpak op: https://www.youtube.com/watch?v=98WcvlpOHP8