De app Breinstraat is bedoeld voor jongeren en jongvolwassenen die door een ongeluk of ziekte hersenletsel hebben opgelopen. In de app staat informatie over de beschikbare zorg, bijvoorbeeld in het ziekenhuis en het revalidatiecentrum: wat kun je daar verwachten? Veel aandacht is er ook voor het hersenletsel zelf: met welke zichtbare en onzichtbare gevolgen kun je te maken krijgen in het dagelijkse leven, hoe kun je omgaan met deze gevolgen?

Verder kunnen jongeren via de app een eigen hersenletselpaspoort aanmaken, dat ze bijvoorbeeld naar vrienden, klasgenoten, familieleden of leraren kunnen sturen. In dat paspoort geven ze aan waarom ze hersenletsel hebben en wat daarvan de gevolgen zijn. Jongeren met hersenletsel lopen vaak aan tegen onbegrip en moeten steeds weer uitleggen wat er met ze aan de hand is. Met het paspoort is dat niet meer nodig.

De app Breinstraat is gemaakt in opdracht van de Hersenstichting en sluit aan bij de zorgstandaard voor kinderen en jongeren met traumatisch hersenletsel (zie pagina 8). De app is gratis te downloaden in de verschillende appstores. Kijk voor meer informatie op www.breinstraat.nl.