In mei 2018 is het project i2-CoRT gestart met als doel de revalidatietechnologie een flinke boost te geven.

I2-CoRT staat voor Innovatie- en Implementatieversneller voor Complexe RevalidatieTechnologie. Het project i2-CoRT heeft als doel voortaan de voordeur voor bedrijven wagenwijd open te zetten om samen op te trekken in de innovatieve processen, waarbij ook patiënten nauw worden betrokken. In drie klinische testcentra, Adelante in Hoensbroek en in twee revalidatiecentra in België, wordt nieuwe technologie ter ondersteuning van de revalidatie ontwikkeld en getoetst. Adelante heeft een consortium opgericht bestaande uit elf partners in de grensregio Nederland, België en Duitsland: vijf universiteiten, twee hogescholen, een kenniscentrum en drie revalidatiecentra. Voor de komende drie jaar heeft dit samenwerkingsverband 3,8 miljoen euro ter beschikking, mede gefinancierd door Interreg V-A Eurgio Maas-Rijn (EMR) en verschillende Euregionale provinciale overheden.