Mensen met een lichamelijke beperking zijn over het algemeen veel minder actief. Maar bewegen is juist heel belangrijk om gezond te zijn en te blijven. Daarom ontwikkelden Rijndam Revalidatie en Erasmus MC de innovatieve behandelmodule ‘gezonde leefstijl’, die speciaal is afgestemd op bepaalde aandoeningen.

In de revalidatie wordt veel aandacht besteed aan sport en bewegen. Maar het blijvend aannemen van een gezonde leefstijl is in de praktijk heel lastig. Fysiotherapeut Rogier Broeksteeg: ‘Het vinden van een gezonde leefstijl vraagt om een gedragsverandering. Met behulp van motiverende gesprekstechnieken begeleiden we deelnemers aan de module langdurig en op maat, met het doel dat ze meer gaan bewegen in het dagelijks leven. Ook vinden individuele sessies met een diëtist plaats, gericht op voedingsadvies en gewichtsbeheersing. De eigen wensen van deelnemers en de mogelijkheden binnen hun aandoening staan centraal.’

De behandelmodule bestaat uit vijf onderdelen: een coachingstraject, fitheidstraining, sportadvies, voedingsadvies en monitoring. ‘Juist die complete combinatie, afgestemd op de aandoening en met daarbij intensieve begeleiding, maakt de module uniek. We zetten de behandelmodule op dit moment in in de behandeling van mensen met een dwarslaesie of hersenletsel. Het is de bedoeling om dit in de toekomst uit te breiden naar andere patiëntengroepen.’

De module wordt vergoed vanuit de basisverzekering en is op verwijzing van de huisarts ook toegankelijk voor mensen die nog niet in behandeling zijn bij Rijndam. ‘We willen mensen zoveel mogelijk aanreiken om zelf tot een gezond leefpatroon te kunnen komen. Omdat dat ontzettend belangrijk is, hopen we dat er ook elders met de module gewerkt gaat worden.’