Kinderen die door zenuwschade bij de geboorte problemen hebben met het bewegen van de arm, kunnen hier levenslang last van houden. Daarom moeten patiënten goed worden geïnformeerd over bijvoorbeeld behandelmogelijkheden en hulpmiddelen. Dit zegt Menno van der Holst, kinderfysiotherapeut en onderzoeker bij het Rijnlands Revalidatie Centrum en LUMC, die onlangs op dit onderwerp promoveerde na een studie onder ruim 500 patiënten. Het Plexus brachialis geboorteletsel -of ‘Erbse parese’- is een beschadiging van het zenuwvlechtwerk dat de arm aanstuurt. Het letsel kan ontstaan als het kind tijdens de geboorte met de schouder blijft haken achter het schaambeen van de moeder, en kan leiden tot blijvend verminderde armfunctie. Soms lijkt er spontaan herstel te zijn, maar ook komen kinderen bij wie dit zo leek te zijn later toch bij een fysiotherapeut terecht met klachten.

Behandelmogelijkheden
Al ruime tijd bestaan er goede behandelmogelijkheden voor verbetering van de arm- en handfunctie. Maar het was nog niet precies bekend óf, en in welke mate, het leven van de patiënt beïnvloed wordt door het geboorteletsel. Dat valt over het algemeen mee, concludeerde Menno van der Holst, maar wel kunnen er bijvoorbeeld gevolgen zijn voor studiekeuze en werk. ‘Er zijn patiënten die niet de studie konden doen die zij wilden, of die niet konden afmaken, omdat hun arm minder goed werkt.’ Binnen de groep patiënten die ooit een baan heeft gehad, gaf de helft aan beperkingen te ervaren in de uitvoering van hun werk. ‘Dat is fors, maar we zien ook dat patiënten leren omgaan met het letsel, waardoor hun levenskwaliteit niet verminderd hoeft te zijn.’

De kinderfysiotherapeut beveelt een strikter follow-up programma aan om patiënten goed te kunnen begeleiden. Iedere patiënt met Plexus brachialis geboorteletsel kan door de huisarts of revalidatiearts doorverwezen worden naar een multidisciplinar expertcentrum (bijvoorbeeld het zenuwcentrum in het LUMC). Daar kan worden behandeld, of worden doorverwezen naar een fysiotherapeut, ergotherapeut of revalidatiecentrum.