Om beeldgegevens van patiënten gegarandeerd veilig te kunnen hanteren en opslaan heeft De Hoogstraat arQive ingezet, een digitaal archief dat is aangepast aan de behoeften van de zorg. Meer revalidatiecentra zijn nu geïnteresseerd in dit systeem.

‘Digitale ondersteuning speelt een steeds grotere rol in de revalidatie. Dat geldt zeker ook voor beeldgegevens. Ook met dat type patiëntengegevens moet je natuurlijk uiterst voorzichtig zijn. Wij kijken er al jaren naar hoe je daarmee verantwoord omgaat’, zegt Rob Beuse, bestuursvoorzitter van De Hoogstraat Revalidatie. Als voorbeeld noemt hij het filmpje dat een therapeut met zijn mobiel maakt tijdens de behandeling van een kind, om de ouders te laten zien wat er die dag is bereikt. ‘Heel nuttig, maar natuurlijk ook heel onveilig als je dat gaat versturen via publieke kanalen of sociale media, of als je het ergens op een computer zet, of op USB of DVD.’

Eigen versie

Voor betere bescherming van beeldmateriaal nam De Hoogstraat arQive in de arm, het softwarebedrijf dat voor het Mediapark onvervangbaar beeldmateriaal heeft opgeslagen. Voor de zorg is een eigen versie ontwikkeld. Beeldbestanden worden hierin gekoppeld aan de patiënt in het elektronisch patiëntendossier (EPD), en in de cloud gearchiveerd. Er is alleen toegang tot dit archief op basis van de behandelrelatie, en als behandelaars informatie willen delen met derden is daarvoor toestemming nodig van de patiënt. Bevoegde behandelaars kunnen het gewenste beeldmateriaal vanuit het EPD benaderen en direct openen vanuit de browser. Dit voorkomt kopieën op meerdere locaties: de data worden niet op computers of andere systemen opgeslagen die voor buitenstaanders toegankelijk zijn. Omdat arQive gegevens afgeschermd bewaart is de privacy gewaarborgd en voldoet het systeem aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Gebruiksgemak

‘ArQive is een soort YouTube, maar dan voor in de zorg,’ zegt Rob Beuse. ‘Wij wilden een beveiligd maar voor behandelaars toegankelijk systeem, waarin je beeldinformatie kunt opslaan ter ondersteuning van de behandeling. De dossiers en beelden die naar arQive worden ge-upload komen op één centrale en veilige plek, en krijgen daar allemaal hetzelfde format. Dit gebruiksgemak is een grote plus. Het terugvinden van beeldgegevens was voorheen niet altijd even eenvoudig. Foto’s en filmpjes konden op duizend mogelijke plekken terechtkomen.’

Datalekken

De Hoogstraat-bestuurder beaamt dat gewaarborgde privacy een gegeven zou moeten zijn. ‘Maar het was tot nu toe moeilijk te realiseren, zeker ook door de openbaarheid die is verbonden aan het internet.’ Over hoe wordt gegarandeerd dat vertrouwelijke informatie na het uploaden naar arQive dan ook nog wordt gewist van bijvoorbeeld het mobieltje van de behandelaar die de beelden filmde, zegt Beuse: ‘Dat is een belangrijk punt, dat is afgedekt met een werkinstructie. Maar het blijft mensenwerk, en medewerkers en patiënten zijn zich niet altijd genoeg bewust van de risico’s van digitale hulpmiddelen voor de privacy. Het zal helpen dat op datalekken vanaf 2018 een veel hogere boete komt te staan, die kan oplopen tot vier procent van de jaaromzet van een instelling. Het kan dus gaan om miljoenen. Dat maakt organisaties vast wel bewust van de risico’s, en zal hen aansporen om hierop te hameren bij de medewerkers.’