Het Knowledge Broker Netwerk CVA ondersteunt ziekenhuizen, revalidatiecentra en verpleeghuizen bij de implementatie van behandelrichtlijnen. In vijf jaar tijd is het uitgegroeid tot een samenwerkingsverband van 120 knowledge brokers van 52 organisaties. De coördinatoren van het netwerk, Eugenie Brinkhof en Marike Jansen, vertellen wat er is bereikt.

Eugenie Brinkhof: ‘De kracht van het Knowledge Broker Netwerk CVA is dat het de behandelrichtlijnen echt vertaalt naar de zorgpraktijk. In het netwerk wisselen de leden niet alleen kennis en ervaring uit, maar ze doen ook elk jaar in hun instelling een project dat bijdraagt aan het werken volgens de richtlijn. Het netwerk biedt hen daarvoor een duidelijke projectstructuur en tijdslijn. Het richt zich op de implementatie van A tot Z en daardoor is er meer kans op een succesvol resultaat. Dat geeft energie.’ De leden van het netwerk zijn knowledge brokers, verpleegkundigen en paramedici die dus de praktijk heel goed kennen. Om hen te helpen met hun implementatieprojecten zijn goede voorbeelden verzameld waar ze uit kunnen putten, zoals het gebruik van de oefengids, de inzet van een therapeutische lunchgroep of weekendtherapie. Brinkhof: ‘Je vindt op de site van het netwerk per goed voorbeeld tips voor de implementatie, namen van knowledge brokers die hier al ervaring mee hebben en praktische producten, zoals protocollen en voorlichtingsmateriaal voor de patiënt. Je hoeft dus niet zelf het wiel uit te vinden.’

Leren van elkaar

De knowledge brokers ontmoeten elkaar twee keer per jaar tijdens netwerkdagen. Dit gebeurt in drie regionale groepen. Naast coördinator van het landelijke netwerk zijn Jansen en Brinkhof zelf ook knowledge broker bij De Hoogstraat Revalidatie. Ze noemen de netwerkdagen inspirerend. Marike Jansen: ‘Het helpt om je project levend te houden. Je krijgt ideeën en leert van elkaar. Een voorbeeld: wij hebben enkele jaren geleden weekendtherapie ingevoerd en liepen er tegenaan dat therapeuten niet verplicht konden worden om op zaterdag te werken. Daar is een werktijdenregeling voor nodig. Als andere knowledge brokers nu met weekendtherapie aan de slag gaan, zeg ik altijd: realiseer je dat het een beleidsverandering van je organisatie vraagt. Dat is niet iets wat jij kunt regelen.’

Opdrachtgever

Om echt verandering te kunnen realiseren, hebben de knowledge brokers steun van hun instelling nodig. Om dit te borgen tekent de verantwoordelijk manager, de opdrachtgever, een overeenkomst. Jansen benadrukt het belang van deze opdrachtgever: ‘Om een project te doen slagen heb je een opdrachtgever nodig die eindverantwoordelijkheid voelt en achter je staat als het lastig wordt. Dat helpt om wat bedacht is echt uit te voeren en de collega’s enthousiast te houden. Voordat wij via deze werkwijze werkten, merkten we dat het team vaak moe werd van alle plannen. Nu komen dingen beter van de grond en voelt iedereen zich meer betrokken.’

Betere revalidatie

Uit een evaluatie die dit voorjaar is gedaan, blijkt dat bijna alle knowledge brokers en hun managers vinden dat de inzet van knowledge brokers in hun organisatie tot betere revalidatiebehandeling heeft geleid. De werkwijze met knowledge brokers draagt in hun ogen ook bij aan meer samenwerking met andere organisaties. Brinkhof: ‘Organisaties functioneren minder op een eiland. Als ik ergens iets over wil weten, ‘Het netwerk richt zich op implementatie van A tot Z’ Het Knowledge Broker Netwerk CVA ondersteunt ziekenhuizen, revalidatiecentra en verpleeghuizen bij de implementatie van behandelrichtlijnen. In vijf jaar tijd is het uitgegroeid tot een samenwerkingsverband van 120 knowledge brokers van 52 organisaties. De coördinatoren van het netwerk, Eugenie Brinkhof en Marike Jansen, vertellen wat er is bereikt. weet ik altijd wel iemand die ik kan benaderen. Ik heb namen en gezichten bij organisaties, en daardoor is de drempel veel lager om contact op te nemen.’ Het netwerk van knowledge brokers is een groot succes, maar het is spannend hoe het vanaf volgend jaar verder zal gaan. Het netwerk is namelijk onderdeel van het Kennisnetwerk CVA NL, dat geen structurele financiering meer krijgt. Daarom moeten instellingen gaan betalen om deel te nemen aan het Knowledge Broker Netwerk CVA. Brinkhof: ‘Het is jammer dat deelname niet kosteloos blijft, maar dit netwerk heeft zijn waarde ruimschoots bewezen. Voor elke organisatie die in de CVA- behandeling wil werken volgens de richtlijnen, is het een kansrijke manier om het vorm te geven.’

Mia Willems
Mia Willems is zelfstandig project- manager. Ze is vanaf het begin betrokken bij de opzet, evaluatie en uitrol van het Knowledge broker netwerk CVA.