Als je door lichamelijke oorzaken beperkt ben in je handelen, kan specialistische revalidatie vaak een oplossing bieden. Ditmaal: spraak-muziektherapie bij kinderen, een therapievorm die op dit moment alleen nog bij Revalidatie Friesland beschikbaar is.

Jorick Aarts van nu bijna zeven heeft door een aangeboren chromosoomdefect problemen met motoriek en spraak. Als peuter al kon hij terecht bij Revalidatie Friesland, waar hij sinds een jaar ook SMTA krijgt: Speech-Music Therapy for Aphasia. ‘Er lukt steeds meer en dat inspireert hem enorm’, zegt zijn moeder. De revalidatieaanpak met muziek en logopedie bleek een schot in de roos.

Jorick leek een gewone baby maar werd, toen hij drie maanden was, getroffen door een epileptische aanval. Zijn moeder Nynke Sijtsma werkte op dat moment als verpleegkundige in de kinderpsychiatrie en herkende het meteen: ‘De anti-epileptica sloegen gelukkig aan, maar er was meer aan de hand.’ Na zeker een jaar van onderzoek bleek waarom motorische mijlpalen niet werden behaald. Jorick bleek dyspractisch te zijn, door een chromosoomdefect dat zo zeldzaam is dat het niet eens een eigen naam heeft, alleen een nummer: 20Q13.33.

Dyspraxie

Bij dyspraxie is de informatieverwerking verstoord, waardoor het onder andere moeilijk wordt om handelingen uit te voeren. Ook het aansturen van de spraak kan lastig zijn. Jorick kon naar de peutergroep bij het revalidatiecentrum, een goede ondergrond ook voor de basisschool. Toen die tijd aanbrak en hij zich verbaal niet goed kon uitdrukken, viel de keus op school Lyndensteyn in Beetsterzwaag: een mytyl-/tyltylschool die is gekoppeld aan het revalidatiecentrum. ‘Gelukkig dat hij daar terecht kon, want hij vindt het er geweldig.’

Logopedist en muziektherapeut

Sinds ruim een jaar krijgt Jorick nu ook SMTA, spraak- en muziektherapie bij afasie (taalverstoring door hersenletsel). Veel revalidatiecentra in ons land bieden dit aan voor volwassenen, en Revalidatie Friesland past het nu ook toe bij kinderen. Het behandelprogramma is gebaseerd op het uitgangspunt dat muziek kan helpen bij herstel van een verstoord taal- en spraaksysteem. Bij SMTA werken logopedist en muziektherapeut samen: de logopedist gebruikt oefeningen met klanken, lettergrepen, woorden en zinnen, die door de muziektherapeut worden getoonzet.

Geen huiswerk

Nynke Sijtsma: ‘Jorick kwam thuis met een cd waarop hij liedjes had ingezongen. Daarop is hij nog steeds zó trots! Na het avondeten zongen we al vaak, door papa Richard begeleid op de gitaar. Nu zingen we met het hele gezin de liedjes van Jorick! Zeker niet als huiswerk, want we vinden het belangrijk dat hij zich na zo’n lange schooldag ook kan ontspannen en zijn emoties kwijt kan.’ In zijn spraak is naar omstandigheden grote vooruitgang. Jorick kon eerst alleen een enkel woord uitspreken, op een manier die voor anderen vaak niet duidelijk was. ‘Maar nu gaat dat steeds beter, hij spreekt meer woorden achter elkaar en doordat hij merkt dat het lukt heeft hij veel meer plezier in praten. Dit versterkt zijn sociale vaardigheden, hij spreekt mensen nu ook zelf aan. Wat de toekomst brengt blijft spannend, want hij zit op een zeer moeilijk lerend niveau. Maar het is prachtig dat hij zich met spraak nu zo kan ontwikkelen, en zo blij is.’