Eind 2015 is het Innovatieprogramma Revalidatie officieel beëindigd. Om dat te vieren, bracht Revalidatie Nederland een ansichtkaartenboekje uit met foto’s van RM-fotograaf Inge Hondebrink. De vormgeving werd verzorgd door Sophie van Kempen. In het boekje zitten vijftien kaarten die ieder een impressie geven van een innovatieproject, met een toelichting. Onder de titel: Kunst van het innoveren.

Het Innovatieprogramma Revalidatie liep vanaf 2009 en werd uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van ZonMw en Revalidatie Nederland. Doel van het programma was het vergroten van het innovatievermogen van de revalidatiesector. In veertien zogeheten implementatieprojecten zijn innovaties die eerder op kleine schaal al effectief waren gebleken breed ingevoerd in het land. Daarnaast waren er 35 projecten waarin op basis van wetenschappelijke inzichten innovaties zijn ontwikkeld. Het derde onderdeel van het innovatieprogramma was de ontwikkeling van www.revalidatiekennisnet.nl, een plaats waar revalidatieprofessionals kennis uitwisselen. Het kaartenboekje is gemaakt om aan de buitenwereld te laten zien dat de revalidatiesector met het innovatieprogramma veel heeft bereikt. Van robotondersteunde armtherapie tot datamonitoring bij jongvolwassenen en van invoering van behandelrichtlijnen in CVA-revalidatie tot een module voor onderzoek van het bewegingsapparaat bij kinderen: de resultaten zijn uitgebreid en divers. Het boekje is verspreid onder relaties, zoals zorgverzekeraars, de Nederlandse Zorgautoriteit, het Zorginstituut Nederland en patiëntenverenigingen. De leden van Revalidatie Nederland, dus revalidatiecentra en revalidatieafdelingen van ziekenhuizen, ontvingen exemplaren om te kunnen uitdelen.

Eerder artikel over dit onderwerp in Revalidatie Magazine: Innovatie in de praktijk – Resultaten van het Innovatieprogramma Revalidatie juni 2015