Het zelfstandig worden is voor ieder kind een uitdaging, maar voor jongeren met een beperking komt er nog meer bij kijken. De Groei-wijzer kan hen hierin ondersteunen en leren de eigen regie te pakken.

Wat is de Groei-wijzer?

De Groei-wijzer is een instrument om een gesprek aan te gaan over opgroeien en dit te vertalen naar een actieplan. Ontwikkelingspecifieke items: Klaar voor de start (7-11 jaar), Goed bezig (12-16 jaar) en Hier ben ik (17 jaar en ouder) gaan over eigen regie (ik) en diverse levensdomeinen, zoals wonen, vriendschap, relaties en seksualiteit, en school. Ze zijn bedoeld om kind en ouders aan het denken te zetten over zelfstandigheid en de toekomst. Met de Groei-wijzer kunnen kinderen en ouders bij persoonlijke doelen een actieplan uitwerken. Zo nodig ondersteunen behandelaars hierbij. De Groei-wijzer is eigendom van de kinderen/jongeren en ouders, en is geenszins een afvinklijst voor behandelaars. Rijndam Revalidatie, Erasmus MC en UMC Groningen ontwikkelden in samenwerking met LOCOmotion een e-learning module die behandelaars traint in het gebruik van de Groei-wijzer.

Ervaringen van kinderen/jongeren, ouders en behandelaars

De Groei-wijzer is met ondersteuning van CP-Net in 18 revalidatie-settings geïmplementeerd (financieel ondersteund door het Johanna Kinderfonds en het Kinderfonds Adriaanstichting). De behandelaars introduceren de Groei-wijzer bij kind en ouders, of klassikaal op de mytylschool, en vragen er tijdens een behandeltraject actief naar. Kinderen/jongeren vullen de Groei-wijzer zelf in, vaak samen met hun ouders.

Kinderen/jongeren, ouders en behandelaars vinden het een waardevol instrument om de eigen regie te versterken, blijkt uit evaluatie. Jongeren gaan er bijvoorbeeld vaker zelf op uit, gaan aan de slag met sociale vaardigheden of doen vaker klusjes binnenshuis. Sommige ouders zien meer mogelijkheden dan aanvankelijk gedacht. Kinderen/jongeren vinden het belangrijk dat ze met de Groeiwijzer meer in gesprek komen met hun ouders. Ondersteuning vanuit de revalidatie bij het uitwerken en uitvoeren van een actieplan wordt op prijs gesteld.

E-learning module om behandelaars te trainen

Behandelaars onderkennen het belang van coaching om kinderen/jongeren en ouders met elkaar in gesprek te laten komen over wat zij belangrijk vinden. De e-learning module coacht behandelaars hoe zij kinderen/ jongeren met een beperking beter kunnen ondersteunen in hun groei naar zelfstandigheid. Jongeren en hun ouders hebben meegedacht met de ontwikkelaars van de Groei-wijzer over de inhoud en vorm van de module.

Toelichting auteurs

  1. Afdeling revalidatiegeneeskunde, Erasmus MC, Rotterdam
  2. Rijndam Revalidatie, Rotterdam
  3. Universitair Medisch Centrum Groningen, Centrum voor Revalidatie, Groningen