Kort en intensief behandelen heeft meer effect dan langlopende, minder intensieve behandeling. Deze inmiddels bewezen aanpak van Adelante is klaar om breder ingezet te worden.

Adelante behandelt kort en intensief met het programma FitCare4U. ‘Fit’ staat voor Functionele Intensieve Therapie. Het programma duurt vijftien dagen, met elke middag en avond zes uur therapie na school. De deelnemende jongeren hebben lichamelijke beperkingen zoals bijvoorbeeld cerebrale parese, niet-aangeboren hersenletsel of spina bifida. Het behandelteam bestaat uit fysiotherapeut, ergotherapeut, verpleegkundige, pedagogisch medewerker en sportmedewerker. FitCare4U wordt door de verzekering betaald, na doorverwijzing door een revalidatiearts. Bijna veertig jongeren hebben het programma nu gevolgd.

‘Teamsfeer motiveert’

‘De deelnemers blijven ook slapen. De teamsfeer die zo ontstaat motiveert en de aanpak is leergericht,’ zegt Eugène Rameckers, fysiotherapeut en onderzoeker bij Adelante. Iedere jongere werkt aan drie tot vijf praktische zelfstandigheidsdoelen, zoals douchen of vanuit de rolstoel in een stoel komen en terug. Veel therapie zit verpakt in sport en spel: boogschieten, boomklimmen, creatieve activiteiten of judo, samen koken en samen op stap naar bijvoorbeeld het fitnesscentrum. Rameckers: ‘Door hun aandoening groeien veel van deze jongeren op in een meer beschermde omgeving. Het van huis zijn draagt bij aan hun ontwikkeling. We betrekken hun ouders en zien een enorme sprong in de zelfredzaamheid.’ Meting wijst ook uit dat motorische vaardigheden sterk verbeteren bij jongeren met cerebrale parese: ze kunnen sneller en verder lopen of rolstoelrijden. Adelante onderzoekt nu effect op zelfvertrouwen. ‘We zien al dat ze veel meer aandurven.’

Lees hierover meer in dit artikel in RM over dit onderwerp.

‘ Een heel leuke en leerzame ervaring’

Eowyn van twaalf deed mee aan FitCare4U en is enthousiast. Na de zomer gaat ze naar de mavo/havo-brugklas van het regulier onderwijs. Nu volgt ze nog mytylonderwijs. Ze is spastisch aan haar benen en wil op de nieuwe school tussen de lessen zo min mogelijk tijd verliezen, om goed mee te kunnen komen met de rest. Daarom volgde ze het programma bij Adelante. Haar doel: sneller transfers maken uit de rolstoel, en beter leren lopen met krukken. ‘Ik was nog nooit zo lang van huis geweest. Maar ik had niet veel tijd om aan thuis te denken, het programma is heel gezellig en druk. FitCare4U is intensief. Je hebt doorzettingsvermogen nodig en je moet het echt willen.’ Ze heeft er veel aan gehad, zegt de tiener. ‘Het lopen ging eerst niet zo snel en dat gaat nu beter. En ik heb nieuwe dingen geleerd, zoals hoe ik de rugzak het beste aan mijn rolstoel kan hangen. Heel praktisch.’

Het programma was ook goed voor haar zelfvertrouwen. ‘Ik heb veel geleerd op het gebied van mijn zelfstandigheid. Ik logeerde wel eens bij oma, maar weet nu dat ik langer van huis weg kan blijven en het dan toch prima heb. Ik vond FitCare4U een heel leuke en leerzame ervaring in een fijne sfeer.’

Voor Ed en Cheryl Vos, de ouders van Eowyn, betekende het programma een stap in het loslaten van hun dochter. ‘Misschien vinden wij het nog wel spannender dan zijzelf dat ze straks naar de middelbare school gaat. FitCare4U was voor ons een veilige en vertrouwde situatie, die ons hielp wennen aan het gegeven dat onze dochter zelfstandiger wordt. Eowyn was supertrots om aan ons te laten zien wat ze heeft bijgeleerd. Samen met het team van FitCare4U hebben we ook gekeken wat haar kan stimuleren om haar mobiliteit te behouden en vergroten, door oefeningen of activiteiten buitenshuis. Dingen die zij leuk vindt en die haar dus motiveren. Op die manier kunnen wij haar als ouders het best ondersteunen.’

Eowyn begint straks beter voorbereid aan een nieuwe fase in haar leven: ‘Ik heb zin om naar de middelbare school te gaan. Het is een beetje spannend, maar ik vind het vooral leuk!’