De Nederlandse revalidatiegeneeskunde doet het internationaal heel goed. In de top 10 van het Center for World University Rankings staan drie Nederlandse academische centra.

De afdeling revalidatiegeneeskunde van het UMC Groningen wordt in de onlangs verschenen ranglijst beoordeeld als één na beste van de wereld. Alleen het universitaire ziekenhuis van Toronto scoort beter. Het Amsterdamse VUmc staat op plaats 5 en het Nijmeegse Radboudumc op plaats 6.

Tien jaar

Voor de ranglijst maakte het Center for World University Rankings (CWUR) gebruik van acht indicatoren, die samen een beeld geven van de kwaliteit van onderwijs, opleiding en onderzoek. Het CWUR kijkt niet alleen naar gangbare criteria, zoals het aantal publicaties en citaties in relevante vaktijdschriften. De organisatie kijkt ook naar het prestige van de wetenschappelijke staf, onder meer afgemeten aan betrokkenheid in internationale organisaties, naar de wetenschappelijke prijzen die onderzoekers en studenten van de afdeling hebben gewonnen en naar het carrièreverloop van afgestudeerden. Bijzonder is ook dat de beoordeling gaat over een periode van tien jaar; het is dus geen momentopname.

Focus

Jan Geertzen is hoofd van de afdeling revalidatiegeneeskunde van het UMCG en hoogleraar revalidatiegeneeskunde. Hij licht toe: ‘We zijn als afdeling nog nooit zoveel geliked via Facebook, er is heel veel getwitterd en er waren veel positieve reacties op LinkedIn. We zijn natuurlijk ook hartstikke trots met zijn allen. Kennelijk maken we als afdeling de juiste keuzes en hebben we een focus die goed scoort. Onze onderzoekslijn heet EXPAND: ExtremitiesPAin aND Disabilities, we richten ons dus op stoornissen van armen en benen en op pijnklachten. En daar zijn we dan heel goed in.’

Focus leidt dus tot kwaliteit. Dat is ook zichtbaar bij de Nederlandse revalidatiegeneeskunde als totaal, zegt Geertzen. ‘Een paar decennia geleden stelden we wetenschappelijk weinig voor, maar met steun van de overheid en fondsen hebben we het revalidatieonderzoek een geweldige impuls kunnen geven. Dat wordt in deze ranglijst zichtbaar. We moeten er als revalidatiesector wel voor waken dat we onze gezamenlijke focus behouden, versnippering voorkomen en weer meer gaan samenwerken.’

Calimero-complex

Wat zal het effect zijn van deze lijst? ‘Ik hoop dat Nederlandse revalidatieonderzoekers allemaal trots zijn en dat subsidiegevers meer beseffen dat het ondersteunen van revalidatieonderzoek van groot belang is. Onderzoek wordt al gauw gezien als kostbaar, maar het is een investering die zichzelf dubbel en dwars terugverdient. Ik hoop ook dat een effect van de lijst is dat we nu definitief van ons Calimero-complex afkomen. We zijn gewoon goed in Nederland. Revalidatieartsen, maar ook paramedici en onderzoekers. Ik kom vaak in het buitenland en dan besef je weer hoe goed wij het voor elkaar hebben.’