De zorg richt zich bij rolstoelgebonden kinderen met ernstige beperkingen -bijvoorbeeld veroorzaakt door Cerebrale Parese- vooral op het verbeteren van comfort en kwaliteit van leven. Deze welzijnsfactoren kunnen sinds kort worden gemeten met de Nederlandse versie van de Caregivers Priorities and Child Health Index of Life with Disabilities (CPChild-DV). Dit is een vragenlijst die in Canada werd ontwikkeld om de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven te meten van gehandicapte kinderen.

UMCG Centrum voor Revalidatie, Rijksuniversiteit Groningen en Revalidatie Friesland hebben de Nederlandse versie samen tot stand gebracht. De vragenlijst wordt door ouders/verzorgers ingevuld en staat met de handleiding op internet. Het gaat om vragen in zes domeinen: persoonlijke verzorging/dagelijkse activiteiten; zitten, staan en verplaatsen; welzijn en emoties; communicatie en sociale interactie; gezondheid en algehele kwaliteit van leven. Invullen kost maar 20 minuten. cpchild.nl