Eveneens jaarlijks wordt de PhD Award Rehabilitation Medicine uitgereikt. Deze prijs gaat naar het beste en meest aansprekende proefschrift op revalidatiegebied. De prijs werd dit jaar toegekend aan Nicole Voet voor haar proefschrift Aerobic exercise and cognitive behavioral therapy in FSHD.

Facioscapulohumerale musculaire dystrofie (FSHD) is een progressieve spierziekte, waarbij ernstige vermoeidheid een groot probleem is. Een logische reactie op vermoeidheid is minder bewegen, maar in haar promotieonderzoek ontdekte Voet dat beweging juist goed is. Door training neemt de vermoeidheid af en training remt ook de ziekteprogressie. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen ook voor andere spierziekten van belang zijn.

Kijk hier voor een RM-bericht over dit proefschrift.