ALS-patiënten hebben naarmate de tijd vordert steeds meer verzorging nodig.

Over de fatale ziekte die het zenuwstelsel ernstig aantast bestaat veel informatie. Maar naasten misten nog informatie en ervaringsverhalen die kunnen helpen bij het zorgen. ALS Centrum Nederland en Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht ontwikkelden een nieuwe app, met tips en videoboodschappen van ervaringsdeskundigen. Hulpverleners bieden de app bij voorkeur in een vroeg stadium van de ziekte aan. Mantelzorgers kunnen het ook zelf downloaden in de Google Play Store en de App Store.