‘Kan ik teruglezen wat ik met de arts heb besproken?’ ‘Wat zijn precies de uitslagen van mijn testen en onderzoeken?’ Wat staat er volgende week in mijn planning?”

De patiënten direct online antwoord geven op deze vragen is de eerste stap bij de introductie van het patiëntenportaal in de revalidatie, vertelt Annette Perdon. Zij werkt onder andere als projectmanager bij De Hoogstraat Revalidatie aan de introductie van het patiëntenportaal.

Vanaf half september 2018 start De Hoogstraat met een pilot. Revalidanten die deelnemen aan deze pilot krijgen toegang tot hun planning en een deel van hun medisch dossier, zoals de dagrapportage, test- en meetuitslagen, behandelverslagen, status van de voorzieningen en verstuurde correspondentie. ’Patiënten worden steeds meer een gelijkwaardige partner in het zorgproces. Wij vinden het heel belangrijk dat ze zo veel mogelijk zelf de regie kunnen voeren over het eigen revalidatietraject. Door mee te kunnen lezen in het dossier, en zelf zaken toe te voegen, krijgt de patiënt inzicht in het revalidatieproces en is het makkelijker om gelijkwaardige informatie uit te wisselen tussen patiënt en professional.

Uiteraard praten er ook (oud-)patiënten mee. Perdon: ‘We werken sinds september 2017 met een klankbordgroep. Zij denken mee over de opzet van het portaal, maar bijvoorbeeld ook over de implementatie bij verschillende groepen patiënten.’

Patiënten blijken het met name belangrijk te vinden om hun planning te kunnen zien en om te weten welke revalidatiedoelen er precies zijn en hoever ze daarmee zijn. Ook het kunnen zien van de uitslagen van testen vinden ze heel belangrijk en tegelijkertijd is dat niet voor iedereen gemakkelijk. Perdon: ‘Tijdens discussies in de klankbordgroep en met professionals blijkt dat dit spannend is en voor iedereen verschillend.

Deze discussie heeft ertoe geleid dat we er voor kiezen om de informatie wel ter beschikking te stellen als het er is maar de patiënt er wel bewust van te maken dat er informatie in kan staan die nieuw is en dat zij ook kunnen wachten met lezen tot het moment dat ze een afspraak met de arts of behandelaar hebben.

Met name de klinisch opgenomen patiënten vinden het fijn om ‘s avonds, eventueel samen met hun partner, nog eens na te kunnen lezen wat er allemaal besproken is met artsen en behandelaars. En ze vinden het belangrijk zich goed voor te kunnen bereiden op gesprekken die er aankomen.

‘Binnen De Hoogstraat willen we heel graag ook dat patiënten zelf informatie toe kunnen voegen en via het portaal in gesprek kunnen gaan met behandelaars. Ook dat hopen we snel te kunnen realiseren.’ Dat moet dan goed voorbereide, sterker betrokken revalidanten opleveren, die kritisch meedenken over hun eigen revalidatieproces. ‘Dat is ook winst voor de professionals.’

Overigens ontwikkelen de revalidatiecentra het patiëntenportaal samen. ‘Het landelijke portaal is al beschikbaar, maar het is aan de centra zelf wanneer en met welk deel ervan ze gaan werken.’

De ontwikkeling van patiëntenportalen zal in kleine stapjes blijven gaan. Eén van de doelen van het VIPP traject is om er voor te zorgen dat bestanden van bijvoorbeeld ziekenhuizen en revalidatie-instellingen aan elkaar te koppelen zijn. Daarvoor moet iedereen op eenzelfde manier registreren. Het kost tijd om dat te bereiken.’

https://www.vipp-programma.nl/