Revalidatie werkt goed voor kinderen en jongeren met Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK). Uit metingen blijkt dat ze na de revalidatiebehandeling hun leven weer goed kunnen oppakken en daar blij mee zijn.

Een andere naam voor SOLK is chronische pijn- of chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS). Het syndroom heeft als gevolg dat een kind of de jongere niet meer in staat is het leven te leiden dat hij gewend was, bijvoorbeeld door schooluitval, stoppen met sporten en minder contact met vrienden of vriendinnen. Met revalidatie is het tij te keren: kinderen en jongeren met SOLK kunnen succesvol worden behandeld. Belangrijk is wél dat ze gemotiveerd zijn daar iets aan te doen.

De Hoogstraat Revalidatie trekt deze conclusie na metingen te hebben gehouden om te zien wat de revalidatiebehandeling aan winst oplevert. Het centrum heeft de USER-Participatie (USER-P) gebruikt: een vragenlijst die door de deelnemers -kinderen en jongeren met SOLK tussen 12 en 20 jaar- wordt ingevuld voor en na de behandeling. Negenenvijftig jongeren die in klinische en poliklinische revalidatiebehandeling zijn geweest, hebben hieraan sinds 2014 meegedaan. Dit is uitgebreid met een follow-up meting om te zien of de resultaten ook op langere termijn nog zichtbaar zijn.

Weer naar school

Het blijkt dat het aantal jongeren dat weinig of niet (maximaal 8 uur per week) naar school gaat na revalidatie beduidend afneemt: van bijna 50 procent naar 17 procent. Het aantal jongeren dat helemaal niet meer naar school gaat neemt sterk af en het aantal jongeren dat weer (bijna) volledig naar school gaat neemt sterk toe. Het deelnemen aan het dagelijkse leven blijkt na revalidatie ook aanzienlijk toe te zijn genomen. Daaronder vallen gewone dagelijkse activiteiten, zoals dus naar school of aan het werk gaan, maar ook bijvoorbeeld deelname aan huishouden, lichaamsbeweging/sport, activiteiten buiten de deur, uitgaan, op bezoek gaan of bezoek ontvangen. Bij de nameting, gemiddeld anderhalf jaar na de behandeling, is gebleken dat de situatie vergelijkbaar is met die van kort na de revalidatie. Een duidelijke verbetering dus die doorwerkt.

Meer details over het onderzoek vind je via deze link.