Je komt thuis na een intensieve revalidatie. En dan? Wim Jans, 60 jaar liep helemaal vast. De Rehab Academy hielp hem vooruit. ‘Anders had ik nog steeds met een stok gelopen.’

Hij is ondernemer. Na zes weken ziekenhuis en negen weken revalidatie besloot Wim naar huis te gaan vanwege zijn bedrijf en achterstallige betalingen. Bij thuiskomst ging hij meteen weer met zijn taxibedrijf en veehandel aan de slag. Maar de gevolgen van een jachtongeluk – hij viel terwijl zijn geweer geladen was en verloor zijn onderbeen – waren groter dan gedacht. Het leren optimaal functioneren bleek niet te eindigen na de revalidatie. ‘Het viel niet mee om de toekomst positief te zien. Ik zat veel in de rolstoel en vroeg vaak hulp aan mijn vrouw Renée. Te vaak.’

Een WMO-consulent adviseerde hem een begeleidingstraject. ‘Niets voor mij, dacht ik.’ Renée haalde haar man over toch een kennismakingsgesprek aan te gaan. De Rehab Academy opende hem de ogen. ‘Het was me duidelijk. Ik was volledig mijn regie kwijt geraakt, nam geen initiatief meer zoals voorheen. Renée liep inmiddels op haar tenen. Ik moest zelf aan de bak om verder te komen.’

Daarbij kreeg hij hulp van de Rehab Academy, vijf jaar geleden opgericht door Coen en Inge Vuijk. Zij willen mensen die revalideren leren mee te blijven doen in de maatschappij. Dat doen ze met cursussen op maat. ‘Na een revalidatie vraagt het tijd jezelf opnieuw uit te vinden’, zegt Coen Vuijk. ‘Dat geldt ook voor de rest van het gezin. Wat is nog steeds belangrijk en wat niet meer? Waar liggen je grenzen en wat zou je heel graag willen veranderen? Eenmaal thuis lopen mensen tegen de meest uiteenlopende dingen aan. Van de roltrap op het treinstation, tot een buurman die niet meer weet hoe hij je moet begroeten. Van de thuiszorg die elke dag thuiskomt, tot de WMO-aanvragen. Allemaal gebeurtenissen die vragen om oplossingen. Wij helpen mensen om op hun eigen manier die oplossingen te vinden.’

Zoals Wim. ‘Onder begeleiding heb ik in een paar maanden tijd mijn grenzen opgezocht en verlegd’, vertelt hij. ‘Ik mocht een dag op Sportcentrum Papendal in Arnhem gaan kijken bij paralympisch atleet Ronald Hertog. Hij leerde mij veel over het gebruik van mijn prothese. Maar ook de informatiemiddag over voeding en mijn beklimming van de Peperbus in Zwolle (234 treden, red.) hebben mij doen inzien dat ik meer kan dan ik denk. Ik heb meer doorzettingsvermogen gekregen en ik heb geleerd om te relativeren. Echt, als ik dit traject niet was aangegaan, had ik nu nog steeds met een stok gelopen.’

Wim deed mee aan een pilot van de gemeente Westerveld. Deelnemers waren zo enthousiast over het effect op hun participatie, dat de gemeente het traject van de Rehab Academy vanaf 2019 structureel gaat aanbieden. Er komt geen contractzorg of persoonsgebonden budget aan te pas. Dat kan door de onafhankelijke cliëntondersteuning die elke gemeente volgens de WMO moet bieden aan mensen met een beperking en hun mantelzorgers. ‘We zien te veel mensen die na een intensieve revalidatie thuis vastlopen’, zegt Marjolein Broekman, WMO-consulent in de gemeente Westerveld. ‘De eigen leefomgeving blijkt dan niet zo toegankelijk als het revalidatiegebouw. De buren reageren anders dan de behandelaren in de revalidatie. Maar ook het werk oppakken of gewoon boodschappen doen, is vaak pittig en kost veel energie. Daar zijn mensen niet goed op voorbereid. En dan heb ik het nog niet over de verschillende instanties en zorgverleners waar iemand mee te maken krijgt, die niet efficiënt samen werken en te weinig specifieke kennis hebben.’

Rehab Academy voorziet dus in een behoefte. Net als in Westerveld kunnen ook andere gemeenten de trajecten aanbieden vanuit de WMO, zeven andere gemeenten hebben hierdoor concreet hun interesse getoond. Bij twee gemeenten ligt er een voorstel in samenwerking met Sailwise, die watersport biedt voor mensen met een beperking. Maar wellicht volgen er meer financieringsmogelijkheden. Zo heeft de eerste zorgverzekeraar al interesse getoond. Het Militair Revalidatiecentrum Aardenburg en Tolbrug Specialistische Revalidatie voeren met deze verzekeraar verkennende gesprekken en starten een pilot.

Coen Vuijk is enthousiast. Het is prachtig dat er steeds meer mensen zijn, zoals binnen de gemeente Westerveld, Tolbrug en het MRC, die buiten de gebaande paden durven denken én doen. Daardoor komen wij steeds dichter bij onze droom om het zwarte gat na de revalidatie in te kleuren.