De Sint Maartenskliniek gaat sensortechnologie inzetten om de revalidatiebehandeling efficiënter te maken. De technologie wordt ontwikkeld in samenwerking met het bedrijfsleven.

Sensortechnologie is al overal om ons heen, bijvoorbeeld in telefoons en auto’s. Binnen de revalidatie worden sensoren gebruikt in het exoskelet voor mensen met een dwarslaesie en in apparatuur voor looptraining, zoals de GRAIL (zie pagina 4). Nieuw is nu de inzet van sensoren voor het volgen van de vooruitgang van revalidanten gedurende hun klinische opname. Een dezer dagen start de Sint Maartenskliniek in Nijmegen een onderzoek onder revalidanten die in de kliniek verblijven en loopproblemen hebben door een beroerte of incomplete dwarslaesie. Zij krijgen – uiteraard als ze daarmee instemmen – om hun enkels sensoren die hun bewegingspatroon meten. Bewegingswetenschapper Noël Keijsers: ‘Sensoren worden in revalidatieonderzoek al wel ingezet, bijvoorbeeld om te meten hoe actief mensen zijn, maar structurele inzet in de behandeling is nieuw. In hoeverre gaan patiënten beter, meer of sneller lopen, passen ze wat ze leren tijdens therapie ook daarbuiten toe? Die informatie kan ons helpen om de behandeling verder te verbeteren.’

Uitgerust

Bijzonder is dat ook het slaappatroon van opgenomen patiënten zal worden gemeten met sensoren. ‘Het is bekend dat mensen bijvoorbeeld na een CVA vaker last hebben van slaapapneu. Maar ook los daarvan: ze hebben in hun leven iets ingrijpends meegemaakt en zijn daarvoor nu opgenomen; het is logisch dat er dan meer slaapproblemen zijn. Mensen rapporteren vaak ook dat ze niet goed sla pen, maar dat blijft natuurlijk subjectief. Wij willen graag objectief kijken naar het slaappatroon, zodat we gerichter kunnen nadenken over mogelijke oplossingen. In de revalidatie is er vaak nog geen structurele aandacht voor de nachtrust van patiënten, maar juist ook als je in revalidatie bent is die nachtrust van groot belang. Mensen hebben een intensief therapieprogramma en om daar het maximale uit te kunnen halen, moet je uitgerust zijn. Zoals Joop Zoetemelk zei: “De Tour de France win je in bed.”’

Nauwkeurig beeld

Het volgen van patiënten tijdens hun hele revalidatieproces is nieuw, en om alle gegevens goed te kunnen registreren, analyseren en terugkoppelen was dan ook nieuwe technologie nodig. Hiervoor werkt De Sint Maartenskliniek samen met Fujitsu. Keijsers: ‘Doordat dag en nacht wordt bijgehouden hoe het gaat, ontstaat een nauwkeurig beeld van de vorderingen die iemand maakt. Die informatie kunnen we gebruiken om de behandeling van individuele patiënten efficiënter in te richten, doordat we zien wat wel en niet werkt. Maar we gaan de informatie óók gebruiken om de behandeling in het algemeen verder te verbeteren. Het is bijvoorbeeld gunstig als je beter weet wat nou precies werkt voor welke patiëntengroep. Daarbij willen we de lijn doortrekken naar thuis, want vaak maken mensen een terugval mee als ze na hun revalidatie weer thuis zijn. Door ook daar te gaan meten, willen we nagaan hoe we dat kunnen voorkomen.’ De eerste onderzoeksresultaten worden begin 2018 verwacht.