Het is nog een vrij nieuwe sport, die snel oprukt in ons land: RaceRunning. Een mogelijkheid om te sporten voor mensen die dat anders vaak niet kunnen. Het begon op de afdeling revalidatiegeneeskunde van het VU medisch centrum.

RaceRunning is bedacht in Denemarken. Petra van Schie, kinderfysiotherapeut en onderzoeker bij het VUmc, zag de sport daar en besloot hem naar Nederland te halen. ‘Het is prachtig om te zien hoe snel kinderen en volwassenen vooruitgaan bij RaceRunning, en hoe ze genieten van het kunnen lopen en rennen. Het geeft een enorm gevoel van vrijheid.’

De racerunner is geschikt voor kinderen en volwassenen met een lichamelijke beperking, zoals cerebrale parese of spina bifida, die in het dagelijks leven een rollator of rolstoel gebruiken. Als sporten in een rolstoel niet lukt vanwege een slechte handfunctie, kan de racerunner wél een optie zijn.

Atletiekverenigingen

In 2015 hebben Petra van Schie en haar collega’s van het VUmc- RaceRunningteam bij tien kinderrevalidatiecentra, verbonden aan mytylscholen, workshops gehouden. ‘De meeste centra hebben daarna een of meer racerunners aangeschaft. Ze gebruiken die tijdens de behandeling, bijvoorbeeld om fitheid te trainen of het lopen te oefenen. Kinderen gebruiken de racerunner soms ook om te lopen op het schoolplein.’

Als sport is RaceRunning snel aan het groeien. Er zijn in Nederland inmiddels vijftien atletiekverenigingen die een RaceRunninggroep hebben. ‘Nu loopt een project, door NSGK gefinancierd, dat als doel heeft nog véél meer atletiekverenigingen te ondersteunen in het opzetten van een groep. We organiseren clinics en begeleiden de trainers.’ Vorig jaar werd voor het eerst een nationale RaceRunningwedstrijd gehouden.

Lekker hard

Het streven is dat uiteindelijk iedereen die dat wil in de eigen buurt kan RaceRunnen, zegt Van Schie. ‘Ook volwassenen. Omdat ik zelf kinderfysiotherapeut ben is de aandacht tot nu toe vooral op de jeugd gericht geweest, maar ook voor volwassenen is het een geweldige sport. We hopen dat er financiering komt voor wetenschappelijk onderzoek, zodat we kunnen aantonen wat de positieve effecten zijn en hoe de sport het beste kan worden ingezet. Als het nut bewezen is, zullen racerunners mogelijk ook eerder vergoed worden. Daarnaast bestaat internationaal de wens om RaceRunning tot paralympische sport te brengen. Ook daarvoor is meer wetenschappelijke kennis nodig, onder andere als onderbouwing voor een classificatiesysteem.’

Informatie: www.racerunning.nl.