Wat is er specifiek aan het werk van een revalidatieverpleegkundige?  Brenda Fibicher, bestuurslid neurorevalidatie bij de beroepsvereniging voor  verpleegkundigen en verzorgenden V&VN en voorzitter van de vakgroep  revalidatie daar, vat het samen: ‘De revalidatieverpleegkundige is een medebehandelaar die onmisbaar is om optimaal therapie te kunnen geven.’ 

Brenda Fibicher – ze is in het dagelijks leven operationeel manager verpleging bij de neurorevalidatieteams en het amputatieteam van Reade – omschrijft het werk van revalidatieverpleegkundigen: ‘Zij zien een revalidant in de 24-uurs setting van de kliniek en weten dus goed wat er speelt. Hierdoor hebben ze de rol van communicator naar de overige teamleden en de arts. Revalidatieverpleegkundigen zijn reflectieve professionals die helpen om de wereld van de revalidant weer te openen nadat die fysiek en daardoor vaak ook psychisch getroffen is. Ze weten hoe ze revalidanten kunnen stimuleren om tijdens hun dagelijkse bezigheden verder te werken aan behandeldoelen. Dat vraagt een heel andere rol van de verpleegkundige dan binnen de andere werkvelden.’

Document

Fibichers V&VN-vakgroep heeft dit soort kenmerken vastgelegd in het document Expertisegebied revalidatieverpleegkundige: een gedetailleerde beschrijving van de kennis en kunde van de revalidatieverpleegkundige. ‘Die beschrijving geeft inzicht in de rol die de verpleegkundige vervult binnen de revalidatiesector, en kan bijvoorbeeld helpen om de training van revalidatieverpleegkundigen gericht te kunnen invullen. Het is de bedoeling dat alle Nederlandse revalidatiecentra gaan werken met het document over het expertisegebied.’

Passie

Zelf zit Brenda Fibicher 28 jaar in het vak en de revalidatiesector is haar passie. ‘Vooral door de band die je kunt opbouwen met revalidanten en door de positieve insteek van revalidatie: mensen te ondersteunen bij de terugkeer in de maatschappij.’ De afgelopen jaren heeft zij grote veranderingen gezien. ‘Patiënten worden eerder uit het ziekenhuis ontslagen, en de zorgvraag ná het ziekenhuis in het revalidatiecentrum is complexer geworden. In de revalidatie ga je een zoektocht aan met de revalidant. Samen zoek je naar de prioriteiten, en naar de mogelijkheden. De revalidatieverpleegkundige maakt vanaf het begin alles mee, ziet hoe het ervoor staat en ondersteunt de revalidant. Daarmee speelt de verpleegkundige een onmisbare rol in het hele revalidatieproces.’

Lees hier het document Expertisegebied revalidatieverpleegkundige.