Vijftig jaar Revalidatie Nederland. ‘Dat is een heel ander lustrum dan tien jaar geleden,’ zegt Ytje Jensma, RN-bestuurslid en voorzitter van de lustrumcommissie. ‘Tien jaar geleden vierden we gewoon feest. Nu maakt onze sector een enorme ontwikkeling door en richten we ons heel bewust op de toekomst.’

‘Een van de ontwikkelingen is de uitbreiding van ons ledenbestand’, zegt Ytje Jensma, in het dagelijks leven bestuurder van revalidatiecentrum Klimmendaal. ‘We hebben tegenwoordig veel meer aanbieders van medisch specialistische revalidatie dan de klassieke aanbieders van voorheen: de revalidatiecentra die samen Revalidatie Nederland vormden. Nu is het ledenbestand groter en meer divers, met ook revalidatieafdelingen van ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra.’

Zichtbaar

Jannie Riteco, directeur van Revalidatie Nederland, vult aan: ‘In een van de eerste uitgaven na onze oprichting werd opgeroepen om meer zichtbaar te zijn. Daar hebben we hard aan gewerkt en inmiddels zíjn we als sector inderdaad heel zichtbaar. We staan goed op de kaart bij onze stakeholders, de partijen waarmee we samenwerken, zoals zorgverzekeraars, de Nederlandse Zorgautoriteit, het ministerie van VWS en het Zorginstituut. Bijvoorbeeld met ons Transparantiepakket, waar onder andere de Landelijke Databank Uitkomstmaten Revalidatie en een nieuw bekostigingssysteem op basis van behandelmodules deel van uitmaken. Ook het gecertificeerde declaratieproces valt hieronder. Op dat gebied worden we zelfs als voorloper gezien. Er wordt positief naar onze sector gekeken en het belang ervan wordt ingezien. Dat neemt niet weg dat we ons continu moeten blijven bewijzen.’

Community

Ytje Jensma beaamt dat de revalidatiebranche inmiddels goed op de kaart staat. ‘Juist door samen op te trekken hebben we veel kunnen bereiken. Het ontwikkelen van meetinstrumenten, bijvoorbeeld, kun je niet ieder voor zich doen, dat moet je met elkaar doen. Wij kunnen nu zeer goed meten wat de uitkomstmaten zijn van medisch specialistische revalidatie en welke invloed revalidatie heeft op het leven van mensen. En dat toont onze meerwaarde uitstekend aan. Vaak ligt de nadruk op wat er nog beter moet en het is ook goed om dat niet uit het oog te verliezen, maar het is óók belangrijk om te zien wat er wél bereikt is. Revalidatie Nederland is een ontzettend actieve vereniging met zeer actieve leden, vaak ook artsen, die veel onbetaald doen. We zijn werkelijk een community, met een groot eigen kennisnet, en met een duidelijk gezamenlijk doel: inzet voor onze patiënten. We doen het als branche fantastisch, dat mag ook wel eens gezegd worden!’

Van immens belang

In haar eigen loopbaan heeft Jensma ondervonden hoe de ontwikkelingen voortdaveren. ‘Zeker de laatste jaren is alles in een enorme stroomversnelling gebracht. Er zijn veel veranderende regels in de samenleving en onze sector moet er echt bovenop zitten. Maar dat houdt ons goed bij de les. Want tussen al die ontwikkelingen staat altijd de patiënt, die iets heel ernstigs is overkomen, op de eerste plaats. De medisch specialistische revalidatie is voor die patiënt van immens belang. Wij bestáán omdat we mensen kunnen helpen.’