Optimum Care, heet een net geopende afdeling van Heliomare in Wijk aan Zee. Hier starten patiënten die nog afhankelijk zijn van medische bewaking en ondersteuning, zoals beademing, met revalideren. Het is de verwachting dat door deze voor Nederland nieuwe aanpak mensen eerder en beter herstellen.

Met een minisymposium opende Heliomare eind november officieel de afdeling Optimum Care. Initiatiefnemer is revalidatiearts Tijs van Bezeij: ‘Een tijd geleden werkte ik een half jaar in een privékliniek voor mensen met een dwarslaesie in Zwitserland. Daar combineerden ze acute zorg, intensive care én revalidatie. Toen zag ik welke winst je kunt behalen als een patiënt zo vroeg mogelijk revalideert. Dat idee liet me niet los en met collega’s hebben we het verder uitgewerkt.Sinds deze zomer revalideren mensen met complexe zorgproblematiek op onze afdeling. Zodra zij op een IC stabiel zijn voor hun vitale functies kunnen ze naar ons toekomen. Monitoring, beademing en een centraal infuus vormen geen belemmering. Die neemt onze afdeling over.’

Winst

Welke winst wórdt er eigenlijk behaald door vroege revalidatie? Van Bezeij: ‘Een patiënt ligt soms maanden op een IC. In die periode van immobiliteit neemt spierweefsel snel af en kunnen decubitus en contracturen optreden.

Liggen beïnvloedt bovendien het longweefsel en maakt darmen inactiever. Deze grote stappen achterwaarts moeten op enig moment weer voorwaarts worden gezet. Hoe sneller we starten met actief herstel, des te minder we moeten inhalen. Hoe korter de ligduur op een IC, des te korter zal de revalidatieperiode duren. Het mes snijdt dus aan twee kanten. Er is winst zowel voor de patiënt als voor de zorgverzekeraar.

Voor de projectduur van drie jaar ontvangen we nu zorginnovatiesubsidie van Stichting Agis.
In die periode onderzoeken we de effecten van deze behandelaanpak op de patiënt en ook op de zorgkosten.’

Leven oppakken

De afdeling heeft twaalf bedden en er werken in totaal vijftig mensen. Het team bestaat uit verpleegkundigen, revalidatieartsen, een fysiotherapeut, ergotherapeut, bewegingsagoog, maatschappelijk werker, psycholoog, logopedist en activiteitenbegeleider. ‘Door onze revalidatiebenadering doen we eerder een beroep op het herstellend vermogen. Een eenvoudig voorbeeld: op een IC is geen douche of toilet. Op onze afdeling zijn die er wel en zal zo snel mogelijk worden toegewerkt naar het gebruik ervan. Zo krijgen mensen de prikkels om weer zelfredzaam te worden. Op een IC overleef je, bij Optimum Care pak je je leven weer op. Een stabiele patiënt kan dat. Wat ik heel belangrijk vind, is dat IC’s in een vroeg stadium een revalidatiearts consulteren. Bijvoorbeeld bij een jonge patiënt met een dwarslaesie: die komt hoe dan ook ooit toe aan revalidatie, dus betrek ons er vroeg bij! Samen kunnen we de voorwaarden bespreken voor het moment van overplaatsing.’