Op locatie of online

De accreditatie is een jaar geldig en heeft als ingangsdatum de dag van de eerste bijeenkomst. Verlenging van deze termijn is mogelijk voor 1 jaar indien het programma en de onderwerpen van de (na)scholing ongewijzigd zijn. De spreker mag wijzigen indien zijn/haar kwalificaties hetzelfde zijn.

De aanvraag voor verlenging dient ook 6 weken voor de datum van uitvoering te geschieden om voor accreditatie in aanmerking te komen.

Een verlenging kunt u aanvragen via vraag/antwoord in GAIA van de betreffende scholing. Voor een eerste verlenging van 1 jaar zullen geen kosten in rekening gebracht worden. Indien de scholing voor de tweede keer verlengd wordt dient een volledig nieuwe aanvraag ingediend te worden tegen de gangbare kosten.  Deze aanvraag zal opnieuw door de accreditatiecommissie van de VRA beoordeeld worden.

E-learning

De geldigheidstermijn voor een (na)scholingsaanvraag voor E-learning bedraagt 2 jaar. De kosten voor het aanvragen bedragen 2x het geldende tarief. Ook hier kunt u verlenging van de geldigheids- termijn aanvragen indien het programma, sprekers enz. niet zijn gewijzigd.