27 maart 2023

De subsidie is vanuit de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en ZonMW toegekend aan Adelante. Met de subsidie breidt Adelante de zogenaamde blended care de komende jaren verder uit. Hierbij worden de fysieke revalidatiebehandelingen op locatie gecombineerd met online revalidatiebehandelingen voor thuis.

“Adelante realiseert zich dat ze de inzet van doelmatige e-health toepassingen moeten blijven stimuleren en faciliteren om de toegankelijkheid, betaalbaarheid en hoge kwaliteit van de revalidatiezorg te behouden. Het is een ambitieus project met kritische randvoorwaarden zoals de integratie met het elektronisch patiënten dossier”, zo oordeelt de adviescommissie bij de toekenning van de subsidie aan Adelante.

Bij de eerste toegekende SET-subsidie in 2020 lag de focus op de inzet van e-health toepassingen bij patiënten met centraal neurologisch letsel (hersenletsel, cerebrale parese of dwarslaesie). Binnen het project heeft Adelante de afgelopen jaren de toepassingen behandelinhoudelijk en technisch verder ingericht. Ook zijn werkprocessen geoptimaliseerd  zoals het standaard toetsen van digivaardigheid van de patiënt bij intake. Bij alle ontwikkelingen is de gebruikerstevredenheid van patiënten en zorgprofessionals voortdurend gevolgd.

Gebruik van Adelante Oefenportaal
Gebruik van Adelante Oefenportaal

Met het vervolgproject worden toepassingen zoals beeldbellen en het Adelante Oefenportaal van Telerevalidatie.nl nu ook ingezet bij alle andere diagnosegroepen binnen Adelante. Verder willen we de huidige applicaties verbeteren en beter integreren met het elektronisch patiënten dossier (epd). Ook wil Adelante de blended behandelprogramma’s duurzaam implementeren door een deel van de fysieke zorg waar mogelijk te vervangen door zorg op afstand, met bijpassende financieringsafspraken.

Margreet Meems, projectleider e-health bij Adelante: “In de afgelopen jaren hebben we mooie resultaten behaald met het opschalen van revalidatie op afstand, maar er is ook nog veel te winnen om onze digitale revalidatie voor nog meer cliënten toegankelijk te maken. Met deze subsidie willen we nu doorpakken.”

Adelante zet blended care in om revalidatie op afstand te verzorgen, zodat de patiënt meer eigen regie heeft over zijn revalidatieproces en intensiever aan de revalidatie en revitalisatie kan werken. Patiënten kunnen zo makkelijker zelfstandig oefenen en worden beter geïnformeerd over hun behandeling. Zij geven aan dat ze hierdoor minder afhankelijk zijn van anderen en hun familie eenvoudiger kunnen betrekken in hun revalidatieproces. Daar tegenover staat dat de belasting van zorgprofessionals en mantelzorgers afneemt.

De financiële effecten en financieringsmodellen worden op dit moment onderzocht in samenwerking met zorgverzekeraar CZ.

Meer nieuws