16 mei 2024

Ter gelegenheid van zijn emeritaat zal prof. dr. Frans Nollet, hoogleraar revalidatiegeneeskunde op vrijdag 28 juni 2024 om 16.30 uur zijn afscheidscollege geven, getiteld: Rehabilitation, a master word in medicine? Het afscheidscollege vindt plaats in de Aula der Universiteit, Singel 411 (hoek Spui), Amsterdam.
Na afloop is er een receptie.

Foto; Martijn Gijsbertsen Fotografie

Voorafgaand aan het afscheidscollege is er, van 10.30 tot 14.30 uur in het Amsterdam UMC, een symposium, waarin de laatste ontwikkelingen binnen de revalidatiegeneeskunde centraal staan. 

Kijk op de website van Universiteit van Amsterdam voor meer informatie over het afscheidscollege en het symposium.

Belangstelling?
Graag aanmelden via dit formulier.

NB in plaats van cadeaus kun je een gift doen aan het Prinses Beatrix Spierfonds via NL82INGB0000000969, onder vermelding van: post-polio-onderzoek.

Meer nieuws