1 mei 2024

Tijdens het European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine (ESPRM) in Ljubljana, Slovenië heeft Anneke Welkamp de derde prijs gewonnen met haar presentatie voor de TESC Award. Anneke is naar de ESPRM uitgezonden om haar onderzoek te presenteren en vertegenwoordigde daarmee Nederland en de VRA.

Anneke Welkamp tijdens haar presentatie voor de TESC Award op het ESPRM.

Prijswinnaars TESC Award 2024

De eerste en tweede prijs gingen naar respectievelijk de genomineerden uit Servië en Italië.

  1. Milica Aleksić (Serbia, University Clinical Center of Serbia) From surgery to recover: The impact of kinesophobia on quality of life and pain-related measures after total hip arthriplasty
  2. Andrea Demeco (Italy, University of Parma) Efficacy of visual feedback training for motor recovery in post-operative subjects with knee replacement: A randomized controlled trial
  3. Anneke Welkamp (The Netherlands, VRA) Cognitive assesment during inpatient rehabilitation after spinal cord injury
De drie prijswinnaars met vanaf links: Anneke Welkamp, Milica Aleksić en Andrea Demeco.

De enthousiaste wijze waarop Anneke tijdens het DCRM in november 2023 haar poster presenteerde en de relevantie van het onderzoek waren voor de Commissie Wetenschap & Innovatie (WeCo) van de VRA reden om haar uit te zenden voor de Europese TESC Award. Ze presenteerde tijdens het ESPRM haar vernieuwend onderzoek naar cognitief functioneren van opgenomen patiënten met een recent verworven dwarslaesie. 

Onderzoek Anneke Welkamp

In het onderzoek dat Anneke heeft verricht werd cognitief functioneren in kaart gebracht met de Montreal Cognitive Assessment (MoCA) en deze werd vergeleken met cognitieve domein van de Utrechtse Schaal voor Evaluatie van de Revalidatie (USER). Data van 99 volwassen patiënten werden gebruikt voor de studie. Bijna de helft van de patiënten scoorde lager dan de cutoff score op de MoCA en er was een matige correlatie tussen de MoCA en het cognitieve domein van de USER. Daarmee lijkt het erop dat de USER alleen onvoldoende screent op cognitieve beperkingen. Het gebruik van de MoCA wordt dan aanbevolen voor het screenen op cognitieve problemen bij alle mensen met een recent verworven dwarslaesie. De resultaten van dit onderzoek zijn relevant voor de dwarslaesierevalidatie, waarbij mogelijk verder onderzoek wenselijk is.

Over de TESC Award

Eénmaal per twee jaar mag de VRA een kandidaat nomineren voor de Europese TESC Award voor de beste wetenschappelijke prestatie en klinische onderzoek doen. Kandidaten moeten in opleiding zijn voor revalidatiearts of recent de opleiding hebben afgerond. Ieder Europees land mag een genomineerde sturen om in aanmerking te komen voor deze prijs. Alle genomineerden presenteren tijdens het ESPRM in 15 minuten hun onderzoek, waarna door de jury een winnaar wordt gekozen.

NB: Tijdens het DCRM 2023 was eerder Nienke Kerver genomineerd voor de TESC Award. Helaas kon zij niet aanwezig zijn op het ESPRM en heeft de WeCo uit de DCRM presentaties en posters een nieuw voorstel gedaan voor nominatie en gekozen voor Anneke Welkamp.

Meer nieuws