3 november 2022

De oorlog in Oekraïne heeft een verwoestende impact op het leven van veel burgers en militairen. Het verlies van ledematen is een van de tragische gevolgen van deze oorlog. Er is dan ook dringend behoefte aan klinische expertise om slachtoffers snel te kunnen voorzien van een goede beenprothese.

Marcel Conradi, vestigingsmanager én senior consultant prothesiologie van Protec, een beenprothese-expertisecentrum in Amsterdam en onderdeel van De Hoogstraat, nodigt voor de tweede keer dit jaar enkele Oekrainse orthopedisch instrumentmakers uit voor een opleiding. De training wordt gegeven door de orthopedisch specialisten van Protec, en klinisch expert Anton Johannesson, van de firma Össur. De Oekraïnse instrumentmakers krijgen op 14 en 15 december 2022 training in een nieuwe methode voor het aanmeten van beenprothesen. Dat deze methode direct een goed resultaat geeft, blijkt uit de verhalen van vele cliënten die de afgelopen jaren bij Protec hun beenprothese hebben gekregen. De kennis van deze Oekraïnse instrumentmakers zal vervolgens worden overgedragen aan hun collega’s in Oekraïne. Een aantal cliënten van Protec wilde graag meewerken aan dit mooie gebaar richting Oekraïne en stelde zich vrijwillig beschikbaar voor dit trainingsdoel.

Voor Protec staat het verbeteren van de mobiliteit van mensen met een beenamputatie al jaren centraal. Vestigingsmanager Marcel Conradi en zijn medewerkers willen dan ook graag hun steentje bijdragen om mensen die getroffen zijn door de oorlog in de Oekraïne en daardoor een beenamputatie hebben moeten ondergaan, weer kwaliteit van leven te geven.

Meer nieuws