25 april 2023

De beroeps- en competentieprofielen voor de ergotherapeut zijn vernieuwd en online beschikbaar via www.beroepsprofielergotherapeut.nl en www.competentieprofielergotherapeut.nl.

Het beroepsprofiel is er voor ergotherapeuten (in opleiding) en is een belangrijk naslagwerk om consumenten, cliëntenorganisaties, professionals van andere disciplines te informeren over ergotherapie. Het competentieprofiel beschrijft de competenties die de beginnend ergotherapeut beheerst.

De afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen gaande binnen het beroep en de praktijk van ergotherapeuten. Ergotherapeuten worden bijvoorbeeld vaker ingeschakeld bij burn-out en onbegrepen klachten. Daarnaast biedt technologie meer mogelijkheden dan voorheen. Daarom was er behoefte ontstaan aan een nieuw en toekomstbestendig beroeps- en competentieprofiel. De nieuwe profielen sluiten aan bij de huidige rol, werkcontext en benodigde competenties van de ergotherapeut.

Foto: Ergotherapie Nederland

Ontwikkeld met praktijk, onderwijs en wetenschap

Bij de totstandkoming van het herziene beroepsprofiel zijn naast ergotherapeuten uit het veld diverse inhoudelijk deskundigen en stakeholders betrokken geweest. Ruim 500 respondenten, waaronder ergotherapeuten, docenten, studenten en onderzoekers hebben voorafgaand meegewerkt aan een vragenlijstonderzoek. Uitkomst was dat de profielen duidelijk laten zien wat ergotherapie uniek maakt en wat ergotherapie oplevert voor cliënten. Verder is er op basis van het onderzoek voor gekozen de profielen op een website te publiceren. Zo zijn de profielen beter vindbaar en doorzoekbaar. Bovendien maakt dat het beroep beter zichtbaar.

Samenwerking van Ergotherapie Nederland en de opleidingen Ergotherapie

Beroepsvereniging Ergotherapie Nederland is verantwoordelijk voor de herziening van het beroepsprofiel en de opleidingen Ergotherapie voor de herziening van de beroepscompetenties. De makers stellen het beschikbaar voor de hele beroepsgroep en hopen dat het van waarde is voor ergotherapeuten en voor iedereen die samenwerkt met ergotherapeuten.

Meer nieuws