11 juli 2023

In 2020 bracht het College Geneeskundige Specialismen (CGS) een visie uit over de toekomst van het landschap van geneeskundige specialismen in het pamflet ‘Het zorglandschap verandert, het specialismenlandschap verandert mee’. Het CGS stelde vanuit die visie een houtskoolschets op: een beschrijving van een specialismenlandschap in 2035. Dit landschap gaat uit van enkele generalistische kernspecialismen met daarnaast subspecialismen. De CGS houtskoolschets (pdf) vind je hier.

Meer nieuws