11 mei 2023

In mei 2021 is de ontwikkeling van de herziening en uitbreiding van de richtlijn ‘Ziektemodulerende behandeling van MS’ op initiatief van Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) opgestart. Inmiddels is de conceptrichtlijn gereed voor commentaar.

De leden van de VRA zijn uitgenodigd om commentaar te geven op deze conceptrichtlijn. Reageren kan tot uiterlijk 4 juli 2023.

Deze commentaarfase is verlopen; u kunt niet meer reageren.

Meer nieuws