30 mei 2023

de generieke richtlijnmodule Arbeidsparticipatie is gereed voor becommentariëring. Deze richtlijnmodule is door een multidisciplinaire werkgroep ontwikkeld op initiatief van de NOV in samenwerking met de NVALT.

de leden van de VRA zijn uitgenodigd voor het leveren van commentaar. De uiterste reactietermijn is 4 juli 2023.

Deze commentaarfase is verlopen; u kunt niet meer reageren.

Meer nieuws