6 juli 2023

In juli 2020 is de ontwikkeling van de leidraad op initiatief van Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) gestart. Inmiddels is de conceptleidraad gereed voor commentaar.

De leden van de VRA zijn uitgenodigd om commentaar te geven op deze conceptleidraad. Reageren kan tot uiterlijk 15 september 2023

Deze commentaarfase is verlopen; u kunt niet meer reageren.

Meer nieuws