30 november 2022

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) is het rapport ‘The PROMISe of Patient Related Outcome Measures in Healthcare’ opgesteld. Het doel van het project was het onderzoeken van de bruikbaarheid van het Patient Reported Outcomes Measurement Information System (PROMIS) voor waardegedreven zorg. Dit is uitgezocht voor drie aandoeningen: heupartrose, lumbosacraal radiculair syndroom (LRS) en Cerebrovasculair Accident (CVA). Er is onderzocht op welke manier PROMIS kan bijdragen aan het zorgproces en de kwaliteitsregistratie van deze drie aandoeningen.

VRA-leden zijn uitgenodigd om een reactie te geven op de conceptrapportage.

De reactietermijn is verlopen. U kunt niet meer reageren.

Meer nieuws