15 februari 2024

In het voorjaar van 2022 is de modulaire herziening de richtlijn Spastische CP bij kinderen op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) gestart. Inmiddels is de conceptrichtlijn met de nieuwe titel CP bij kinderen gereed voor commentaar. (LET OP! De grijze tekst hoeft niet te worden becommentarieerd).

De leden van de VRA zijn uitgenodigd om commentaar te leveren op de conceptrichtlijn. De deadline voor het aanleveren van commentaar is 23 maart 2024.

Klik hier voor de conceptversie van de richtlijn Cerebrale Parese bij kinderen (alleen toegankelijk voor leden die zijn ingelogd). 

Meer nieuws