8 maart 2023

Op initiatief van het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie is de richtlijn ‘Persoonlijke Beschermingsmiddelen’ ontwikkeld.

De leden van de VRA zijn uitgenodigd om commentaar te geven op deze conceptrichtlijn. Reageren kan tot uiterlijk 13 april 2023.

Deze commentaarfase is verlopen; u kunt niet meer reageren.

Meer nieuws